Sexy vriendin moet guppie beschermen

Vrouwelijke guppies gaan graag om met vriendinnen die sexier zijn dan zijzelf. Nu is ook duidelijk waarom ze dat doen.

Mannelijke guppies hebben er nog al een handje van om vrouwelijke guppies lastig te vallen. En dat is niet alleen heel vervelend, maar kan ook verstrekkende gevolgen hebben. Zo worden vrouwtjes soms zo sterk lastiggevallen dat ze niet eens in de gelegenheid zijn om voedsel te vinden of aan roofdieren te ontsnappen.

Vruchtbaar
Een guppie is maar een beperkte periode vruchtbaar: enkele dagen per maand. In die periode laten ze een stofje los dat mannetjes aantrekt. In de dagen dat vrouwelijke guppies vruchtbaar zijn, zijn ze dus het meest aantrekkelijk.

WIST U DAT?

…mannelijke guppies soms ook de oorzaak kunnen zijn van een ‘catfight’?

Relatie
De onderzoekers keken naar de relaties die vruchtbare en onvruchtbare guppies er op nahouden. En dat leverde opvallende resultaten op. De onvruchtbare vrouwtjes gingen graag met vruchtbare vrouwtjes om. En met resultaat. Want de onvruchtbare vrouwtjes werden nu een stuk minder vaak lastiggevallen door mannetjes. De heren hadden immers alleen maar oog voor de vruchtbare dames, zo is in het blad Proceedings of the Royal Society B te lezen.

Water
De onvruchtbare guppies bleken niet alleen graag met vruchtbare soortgenoten om te gaan. Ze zwommen ook veel liever in water waar vruchtbare vrouwtjes in gezwommen hadden. Dat wijst erop dat de stofjes die een vruchtbaar vrouwtje loslaat de onvruchtbare vrouwtjes vertelt of het veilig is om in een bepaald gebied rond te hangen.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat mannetjes van sommige diersoorten liever tijd doorbrengen met onaantrekkelijke mannetjes. Hierdoor neemt de kans dat zo’n mannetje paart namelijk toe. Blijkbaar zijn ook vrouwelijke guppies gevoelig voor de aantrekkelijkheid van soortgenoten. Alleen gebruiken zij het weer ergens anders voor. De onderzoekers vermoeden dat er nog wel meer soorten zijn die deze aanpak gebruiken.

Bronmateriaal

"Females choose sexier friends to avoid harassment" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door William Warby (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd