Seks: Engelsen beginnen eerder, gaan langer door, maar doen het minder

seks

Een onderzoek onder 15.000 Engelsen suggereert dat mensen tegenwoordig eerder beginnen met seks, tot op latere leeftijd ermee doorgaan, maar ondertussen wel aanzienlijk minder vaak seks hebben dan enkele tientallen jaren geleden het geval was.

Meer dan 15.000 mensen tussen de zestien en 74 jaar oud namen aan het onderzoek deel en beantwoordden tussen september 2010 en augustus 2012 vragen over hun seksleven, gezondheid en welzijn. Eerder werd een vergelijkbaar onderzoek ook al uitgevoerd in 1990 en 2000. Het stelt onderzoekers in staat om trends te detecteren.

Resultaten
En die zijn er als het om ons seksleven gaat, genoeg, zo schrijven de onderzoekers in zes(!) papers in het gezaghebbende blad The Lancet. “De NATSAL-studies (NATSAL staat voor National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles, red.) laten samen met andere onderzoeken de laatste eeuw enorme veranderingen in seksueel gedrag zien,” vertelt onderzoeker Kaye Wellings. Uit de onderzoeken blijkt onder meer dat mensen eerder seksueel actief zijn en tot op hogere leeftijd (in de zeventig) seksueel actief blijven. Tegelijkertijd neemt de frequentie waarmee mannen en vrouwen seks hebben, af.

Samenwonen
Dat de frequentie waarmee mensen seks hebben, afneemt, is deels mogelijk te verklaren door het feit dat niet meer zo vanzelfsprekend is dat geliefden onder één dak wonen. Het aantal mensen dat niet met hun partner samenleeft, groeit. Maar ook onder mensen die wel samenleven, neemt de frequentie af. Het is wellicht deels te verklaren door het feit dat we druk zijn met andere zaken: onder meer internet en sociale media. “We denken dat we deze dagen in een samenleving leven waarin men seksueel gezien steeds liberaler wordt, maar de werkelijkheid is een stuk complexer,” aldus onderzoeker Anne Johnson. De context waarbinnen we seks hebben en de variaties tussen seksuele levensstijlen blijft veranderen en terwijl wij het idee hebben dat seks steeds gemakkelijker ‘verkrijgbaar’ is, met explicietere televisieprogramma’s en films en sociale netwerken, blijkt dat wij Engelsen vandaag de dag niet meer seks hebben dan een eeuw geleden.”

Homoseksualiteit en vreemdgaan

Andere opvallende resultaten uit het onderzoek: mensen accepteren relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht meer dan ooit. Tegelijkertijd zijn ze minder tolerant geworden als het gaat om mensen die er een buitenechtelijk seksleven op nahouden. Het percentage mannen dat vindt dat er niets mis is met een one night stand is ongeveer gelijk gebleven. Maar het percentage vrouwen dat vindt dat er niets mis is met een one night stand is flink gestegen: van 5,4 naar 13 procent.

Verschillen
Ook blijkt uit het onderzoek dat de verschillen tussen het seksleven van mannen en het seksleven van vrouwen beginnen weg te vallen. Meldden vrouwen in 1990 nog gemiddeld 3,7 verschillende sekspartners te hebben gehad. Nu zijn dat er al 7,7. Hoewel ook het aantal sekspartners van mannen is gestegen – van 8,6 naar 11,7 – komen de vrouwen nu toch steeds dichter bij de mannen in de buurt.

Vrouwen
Overigens zijn het in het hele onderzoek de vrouwen die als het om seksueel gedrag gaat, de grootste sprongen maken. Zo meldde 1,8 procent van de vrouwen in 1990 wel eens seks te hebben gehad met iemand van hetzelfde geslacht. In 2010 bekende 7,9 procent dat wel eens te hebben gedaan. Ook het aantal mannen dat stelde seks te hebben gehad met een andere man steeg – van 3,6 naar 4,8 procent – maar lang niet zo sterk als de percentages vrouwen. “De veranderingen in het gedrag van vrouwen die we in de drie studies zien, is opmerkelijk,” vindt Wellings. “In sommige domeinen van seksueel gedrag zien we het gat tussen de twee geslachten langzaam gedicht worden, maar in andere domeinen zien we dat vrouwen als het om de diversiteit van hun gedrag gaat, zelfs de leiding nemen.” Hoe valt dat te verklaren? “Deze trends moeten we bezien tegen de achtergrond van significante veranderingen in de positie die vrouwen in de samenleving innemen, de normen die hun levensstijl bepalen en de manier waarop seksueel gedrag van vrouwen in de media wordt afgeschilderd.”

De resultaten zijn interessant. Bijvoorbeeld voor mensen die seksuele voorlichting geven of zich bezighouden met seksuele problemen. “Positieve seksuele ervaringen hangen nauw samen met gezondheid en welzijn en het is tijd dat mensen in de gezondheidszorg, het onderwijs en de samenleving als geheel dat erkennen,” stelt Johnson. “We moeten harder werken om een omgeving te scheppen waarin mensen gemakkelijker over hun seksuele welzijn praten; het moet een integraal onderdeel worden van de conversatie die we met mensen over onze gezondheid voeren.”

Bronmateriaal

"Summary of results from the 3rd National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles" - Ucl.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Danny (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd