Scientias.nl is jarig!

Het is feest vandaag: Scientias.nl is jarig! De site startte in december 2009 als een tijdelijk project. Maar hier zijn we: december 2010 en Scientias.nl is nog steeds alive and kicking! Daar zijn we trots op. Maar we zijn ook dankbaar voor uw vertrouwen in en komst naar Scientias.nl. Samen met onze bezoekers en enthousiaste gastschrijvers hopen we Scientias.nl nog heel lang in de lucht te houden!

Het begon allemaal met ideeën, enthousiasme en een passie voor wetenschap en het werd Scientias.nl. Dat is het afgelopen jaar in een notendop.

Scientias.nl begon als een ambitieus afstudeerproject waar we beiden onze journalistieke opleiding mee afrondden. Daarna moest er een beslissing gemaakt worden: blijft Scientias.nl in de lucht of is dit het? Daar hoefden we niet lang over na te denken. We ontwikkelden de site zowel qua content, lay-out en sociale media steeds verder door en nog steeds is Scientias.nl voortdurend in beweging en ontwikkeling. Want een site over wetenschappelijke innovaties is natuurlijk nooit af.

De eerste verjaardag voelt na zo’n heftig jaar als een mijlpaal en daarom vieren we hier op de redactie vandaag – tussen het tikken van wetenschappelijk nieuws door – een bescheiden feestje. Zo’n fuif is geen ode aan Scientias.nl, maar aan u. Want uiteindelijk hebben we het allemaal te danken aan onze bezoekers, volgers op Twitter, Facebook, geabonneerden op de nieuwsbrief en de RSS-feed. Dankuwel!

PS: Benieuwd naar wat hoogtepuntjes uit het afgelopen jaar? Wat te denken van onze bestgelezen artikelen? Dit is de top 5:

1. IJsland vreest voor grotere vulkaanuitbarsting
2. Nostradamus: ‘Wereldoorlog in 2010’
3. Ark van Noach gevonden
4. 130 jaar aan voornamen online
5. Slaapkamer van Neanderthaler ontdekt

Bronmateriaal

-

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd