Schulden doen zelfrespect van jongeren goed

Onderzoek onder Amerikaanse jongeren toont aan dat ze zich geen zorgen maken over hun schulden. Sterker nog: ze voelen zich er beter door.

De onderzoekers ondervroegen 3079 jongvolwassenen. Er werd onderscheid gemaakt tussen twee schulden: de studieschuld en de gehele creditcardschuld. Vervolgens kregen de jongeren vragen over hun schuld en hun zelfrespect en in hoeverre ze het idee hadden dat zij de regie voerden over hun leven.

Verrassend
De resultaten zijn verrassend. “Wij dachten dat de studieschuld gezien zou worden als iets positiefs, omdat het een investering in de toekomst is,” stelt onderzoeker Rachel Dwyer. “En de creditcardschuld zou iets negatiever zijn. Verrassend genoeg ontdekten we dat beide schulden een positief effect hadden op jonge mensen. Het maakte niet uit om welk type schuld het ging: ze kregen er meer zelfrespect en naar hun eigen idee meer controle over hun leven door.”

WIST U DAT…

Economische klasse
Hoe meer schuld de jongeren hadden, hoe groter hun zelfrespect en hoe meer ze het idee hadden dat zij de regie voerden over hun leven. Dat effect was het grootst onder de jongeren uit de laagste economische klassen. Jongeren uit de middenklasse hadden geen baat bij studieschulden. Wel kreeg hun zelfrespect een boost door schulden op hun creditcard. Waarschijnlijk komt het doordat een studieschuld in deze klasse heel normaal is.

Negatief
De schulden hadden enkel op de mensen die al wat ouder waren (28 jaar en ouder) een negatief effect. Deze volwassenen ervoeren stress door de schuld. Hoe meer schulden ze hadden, hoe lager hun zelfrespect was. Een studieschuld vonden zij echter minder erg dan een creditcardschuld.

“Schulden geeft jonge mensen op de korte termijn misschien een beter gevoel over zichzelf, maar dat betekent niet dat het op de lange termijn geen negatieve gevolgen heeft,” zo waarschuwt Dwyer. “Schulden kunnen iets goeds zijn voor jonge mensen. Het kan ze helpen om bepaalde doelen te bereiken, zoals bijvoorbeeld studeren. (…) Maar het brengt ook gevaren met zich mee.” Het is onduidelijk waarom schulden jongeren zo’n goed gevoel geven. Mogelijk omdat het geleende geld ze in staat stelt om direct te kopen wat ze willen hebben.

Bovenstaande foto is gemaakt door Sarah And Mike Scott (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd