Schip ontdekt onder World Trade Center

Amerikaanse bouwvakkers stuitten tijdens het bouwklaar maken van de grond waar een gloednieuw World Trade Center moet verrijzen op een achttiende eeuws schip. Het schip ligt zo’n zes tot negen meter onder straatniveau begraven en is ongeveer negen meter lang.

De vondst werd gedaan tussen Liberty Street en Cedar Street. Hier moet in de toekomst een gloednieuw WTC verrijzen. Voor het originele World Trade Center werd hier nooit gegraven, vandaar dat de archeologische vondst pas nu het daglicht ziet.

Vulling
Naar alle waarschijnlijkheid ligt niet het gehele schip in New York begraven, maar is het slechts het achterdek dat hier zo’n twee- tot driehonderd jaar geleden is achtergelaten. Balken van het schip waren afgezaagd en dat wijst erop dat de boot heel bewust deels hier is gedumpt. Archeologen vermoeden dat de boot gebruikt is als opvulling. In de achttiende eeuw wilde men het lagergelegen Manhattan verder uitbreiden, de Hudson in. Door het storten van puin werd dit bewerkstelligd.

Rotten
Archeologen en ambtenaren haastten zich zodra de ontdekking bekend was, naar het gebied. Het schip heeft honderden jaren lang geen daglicht gezien. Nu het plots aan lucht wordt blootgesteld, kan het rottingsproces heel snel gaan. “We proberen het zo snel mogelijk allemaal op te nemen en dan analyseren we het later,” vertelt archeoloog Doug Mackey.

Onbekend
In de romp van het schip vonden de archeologen een soort halfronde metalen constructie die bijna een meter in doorsnee was. Het is nog onduidelijk wat de functie van deze metalen ronding was. Wellicht diende het als een oven of had het iets te maken met de stoommachine.

Werf
Op een kaart uit 1797 is te zien dat er vlakbij het huidige Cedar Street een grote werf lag. De kans is groot dat het schip daar ooit vandaan kwam.

De New York Times heeft een aantal fraaie foto’s van de bouwput geschoten. Hierop is het skelet van het schip duidelijk te zien. Benieuwd? Klik hier.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd