‘Scheiding is soms goed voor kinderen’

Bij elkaar blijven vanwege de kinderen is niet altijd juist. Dat blijkt uit onderzoek. Kinderen wiens ouders veel ruzie hebben en toch getrouwd blijven, hebben later in hun eigen relatie een grotere kans om ook veel ruzie te maken. Kinderen wiens ouders veel ruzie maken en scheiden, doen het in hun relatie beter.

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat kinderen van gescheiden ouders een grotere kans hebben om zelf te scheiden. Maar het was onduidelijk of dat te maken had met de scheiding op zichzelf of de ruzies die daaraan vooraf zijn gegaan. De onderzoekers verzamelden daarom gedurende vele jaren de gegevens van een nationaal onderzoek waaraan 7000 getrouwde stellen en hun kinderen hadden deelgenomen.

Onderzoek
Het eerste onderzoek werd in 1987 gedaan. Hierin kregen ouders onder meer de vraag voorgelegd of ze vaak meningsverschillen hadden over geld, huishoudelijke taken, schoonouders en andere kwesties. In 1992 en 1993 kreeg het onderzoek een vervolg en werden de ouders en kinderen ondervraagd. Ook werd gekeken of de ouders in vergelijking met vijf jaar geleden vaker ruzie maakten en of ze ondertussen gescheiden waren of niet. In 2001 en 2002 zochten de onderzoekers de mensen opnieuw op. De kinderen werden nu gevraagd naar hun eigen relatie.

Uit het onderzoek blijkt dat ouders die vroeger veel ruzie maakten, maar nu gescheiden zijn een positieve invloed op hun kinderen hebben. Hun kinderen hebben over het algemeen zelf minder vaak ruzie met hun partners. Ouders die veel ruzie maakten en toch bij elkaar bleven, zien dat hun kinderen in hetzelfde patroon vervallen. “Als zij (de kinderen, red.) continu worden blootgesteld aan conflicten en de ouders bij elkaar blijven dan betekent dat dat de kinderen de conflicten vele jaren meemaken,” vertelt onderzoeker Constance Gager. “Als de ouders gaan scheiden dan is er nog een kans dat de ouders na de scheiding minder vaak ruzie maken.”

Korte termijn
Het lijkt er dan ook op dat een scheiding in sommige gevallen en op lange termijn goed kan uitpakken voor kinderen. Op korte termijn worden kinderen volgens de onderzoekers wel vaak negatief aangetast door een scheiding.

Opvallend genoeg blijken gelukkig getrouwde ouders geen invloed te hebben op de relatie van hun kinderen. Gelukkig getrouwde ouders betekent niet per definitie dat het kind ook gelukkig wordt in diens relatie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd