Scheiden: de meeste mensen doen het in maart of augustus

Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het suggereert dat het moment waarop een echtscheiding wordt aangevraagd nauw samenhangt met het moment waarop mensen vakantie hebben.

Wetenschappers van de universiteit van Washington bestudeerden de echtscheidingen die tussen 2001 en 2015 in de staat Washington werden aangevraagd en deden een opmerkelijke ontdekking. Het aantal aanvragen bleek twee keer per jaar te pieken. In maart. En in augustus.

Zomervakantie
De piek in augustus volgt direct op de zomervakantie en is volgens de onderzoekers goed te verklaren. Het is een beetje taboe om tijdens de zomervakantie – als het hele gezin vrij is – te scheiden. Bovendien zien stellen met problemen een vakantie vaak als een oplossing: een manier om dichter bij elkaar te komen. Je hebt immers tijd voor elkaar en komt even los uit de sleur van alledag. In werkelijkheid zijn familievakanties echter vaak stressvol en komen relaties nog meer onder druk te staan. De vakantie die relaties moet lijmen, kan dan wel eens de laatste nagel aan de doodskist blijken te zijn en resulteren in een echtscheiding. Die wordt dan kort na de familievakantie en kort voor de kinderen weer naar school gaan – dus in augustus – aangevraagd.

In de recessie

Tijdens de recessie bleken de momenten waarop de meeste mensen een echtscheiding aanvroegen ietsje te verschuiven. Het aantal aanvragen piekte dan ietsje eerder in het jaar en in het najaar. De onderzoekers wijten die verstoring van het patroon aan onzekerheid omtrent de huizenprijzen en werkgelegenheid.

Kerstvakantie
Maar dan de piek in maart. Ook deze volgt op een vakantieperiode: de periode tussen kerst en oud en nieuw. Alleen zit er wel veel tijd tussen die vakantie en de vele scheidingsaanvragen. Hoe is dat te verklaren? De onderzoekers wijzen erop dat een echtscheiding een hoop geregel is. De financiën moeten op orde worden gebracht, wellicht moet er een advocaat bij komen en dan ook nog de moed opbrengen om daadwerkelijk echtscheiding aan te vragen: het is niet niks. Natuurlijk geldt dat in augustus ook, maar dan zou de start van het nieuwe schooljaar in ieder geval stellen met kinderen aanmoedigen om er vaart achter te zetten. Na de kerst is die druk er minder en nemen stellen wellicht hun tijd. De onderzoekers wijzen er verder op dat sommige deskundigen beweren dat de langere dagen in het voorjaar een positieve invloed hebben op het gemoed van mensen en mensen de moed geven om nu eens in actie te komen.

Familie
Het onderzoek suggereert dus dat het moment waarop een echtscheiding wordt aangevraagd nauw samenhangt met het moment waarop gezinnen vakantie hebben. Om die hypothese te toetsen, keken de onderzoekers naar andere zaken bij de rechtbank. Sommige van die zaken hingen – net als echtscheiding – nauw samen met de familiestructuur (denk dan bijvoorbeeld aan een beslissing omtrent voogdij over de kinderen). Terwijl andere niets met de familie te maken hadden (denk aan een uitspraak over wie nu eigenaar is van het huis). Als de hypothese klopt, zou je verwachten dat de uitspraken over voogdij hetzelfde patroon volgen als de echtscheidingen, terwijl de aanspraken op onroerend goed een heel ander patroon volgen. En dat bleek ook het geval te zijn.

Het onderzoek beperkt zich natuurlijk tot maar één staat. Daar willen de onderzoekers snel verandering in brengen. Ze bestuderen momenteel de staten Ohio, Minnesota, Florida en Arizona. De staten hebben dezelfde wetten omtrent het aanvragen van een echtscheiding als Washington, maar zijn demografisch en economisch heel anders. De voorlopige resultaten laten echter zien dat ook daar het aantal echtscheidingsaanvragen twee keer per jaar piekt. Datzelfde geldt voor Lincoln County, een gebied waar mensen sinds 2001 de echtscheiding per post kunnen regelen en dus niet in de rechtbank hoeven te verschijnen. Over dat laatste zegt onderzoeker Julie Brines: “Daarom denk ik dat het tijd kost voor mensen om deze stap te zetten,” stelt onderzoeker Julie Brines. “Het aanvragen van een scheiding, of je het nu per post of in de rechtbank doet, is een grote stap.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd