Sahara werd ooit bewoond door vissen

Wetenschappers hebben ontdekt dat de Sahara ooit bevolkt werd door vissen. De grote woestijn was lang geleden een groen gebied met rivieren en meren. En dat is belangrijke informatie. Men neemt namelijk aan dat de mens in Afrika ontstond en zich van daaruit over de wereld verspreidde. De Sahara lijkt daarbij een enorme hindernis. Tenzij het gewoon een groen gebied was, natuurlijk.

“Het lijkt erop dat vissen zo’n zes- tot tienduizend jaar geleden vissen door de Sahara zwommen,” vertelt onderzoeker Nick Drake. “De Sahara was geen barrière voor de migratie van dieren en mensen.” Dus is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat vroege moderne mensen door de natte Sahara togen. “Dat kan verklaren hoe we uit Afrika kwamen.”

Satellietbeelden
De onderzoekers baseren hun conclusie op satellietbeelden en kaarten. Ook vonden ze veel bewijs van leven in de ‘woestijn’. Zo blijken 25 Noord-Afrikaanse diersoorten zowel ten noorden als zuiden van de Sahara voor te komen. Opvallend genoeg geldt dat ook voor een aantal zeedieren.

WIST U DAT…

…het sinds kort twijfelachtig is of de mens wel in Afrika ontstond? Wetenschappers hebben de oudste restanten van moderne mensen in Israël gevonden.

Hindernis
Lang dachten wetenschappers dat mensen (en dieren) moeizaam uit Afrika konden komen. De Sahara was immers een moeilijk zo niet onmogelijk te nemen hindernis. Om toch te kunnen verklaren hoe mensen uit Afrika trokken, bedachten wetenschappers dat de mens via de zogenaamde Nijl Corridor van continent wisselden. Maar uit de studie naar diersoorten blijkt dat in vergelijking met de Nijl Corridor veel meer dieren de Sahara (toen nog een groen gebied) overstaken.

En als dieren – zelfs vissen – de Sahara overstaken, dan moet dat mensen toch ook gelukt zijn? De onderzoekers vermoeden van wel. Ze hopen in de toekomst meer bewijzen van zo’n natte Sahara te vinden, maar benadrukken dat dat niet gemakkelijk en zelfs gevaarlijk kan zijn. Een groot deel van de Afrikaanse landen wordt verscheurd door conflicten en dat bemoeilijkt het onderzoek.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd