‘s Werelds oudste bos ontdekt in New York

  Het bos is zo’n 386 miljoen jaar oud en daarmee 2 tot 3 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder.

  Wetenschappers troffen de fossiele resten van het bos aan in een zandsteengroeve in Cairo, gelegen in de staat New York. Aangenomen wordt dat het bos zich zo’n 386 miljoen jaar geleden uitstrekte vanuit wat nu de staat New York is, tot diep in en mogelijk zelfs voorbij de naastgelegen staat Pennsylvania.

  Nieuwe recordhouder
  Onderzoekers hebben inmiddels een deel van het bos – zo’n 3000 vierkante meter – in kaart gebracht. Met een leeftijd van 386 miljoen jaar is het bos dat in Cairo is aangetroffen zo’n 2 tot 3 miljoen jaar ouder dan de vorige recordhouder: een bos dat eerder in Gilboa – eveneens gelegen in de staat New York – werd ontdekt.

  Sporen
  Onderzoek wijst uit dat het bos in Cairo zeker twee soorten bomen herbergde. De ene behoort tot de Cladoxylopsiden: een primitieve boomvaren-achtige plant, die ook in groten getale in het gefossiliseerde bos van Gilboa is aangetroffen. De andere behoort tot de Archaeopteris en werd gekenmerkt door een conifeer-achtige houten stam en varen-achtige takken met daaraan platte, groene bladeren. Daarnaast is in het bos een derde, nog niet geïdentificeerde boomsoort aangetroffen. Voor al deze primitieve bomen geldt dat ze nog geen zaden, maar enkel sporen verspreidden. In het blad Current Biology maken de wetenschappers bovendien melding van een indrukwekkend netwerk van wortels dat op sommige plekken wel meer dan elf meter lang was. Deze wortels behoorden toe aan de Archaeopteris.

  Overstroming
  Dat het enorme bos uiteindelijk verdween, is waarschijnlijk toe te schrijven aan overstromingen. De onderzoekers trekken die conclusie op basis van de vele fossiele resten van vissen die eveneens in de zandsteengroeve zijn aangetroffen.

  De onderzoekers zijn blij met de ontdekking van de resten van dit oerbos. Het zijn namelijk oude bossen zoals het bos in Cairo die waarschijnlijk onze atmosfeer voorgoed hebben veranderd door er CO2 aan te onttrekken. “Om echt te kunnen begrijpen, hoe bomen CO2 aan de atmosfeer begonnen te onttrekken, moeten we de ecologie en het leefgebied van de eerste bossen en hun wortelnetwerken beter begrijpen,” stelt onderzoeker Chris Berry.

  Wist je dat…
  ..men een paar jaar geleden op het oudste bos van Nederland stuitte? Met een leeftijd van 13.000 jaar is het aanzienlijk jonger dan de bossen in de staat New York. Toch leverde ook deze vondst een schat aan informatie op, met name over de sterke klimaatverandering die ten tijde dat dit bos groeide, plaatsvond.

  Bronmateriaal

  "Scientists uncover world’s oldest forest" - Cardiff University
  Afbeelding bovenaan dit artikel: Cardiff University

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd