Russische mossel maakt Hollands water mogelijk helderder

mossel

Het water in onder meer de Kagerplassen en Braassemermeer is de laatste jaren opvallend helder. Mogelijk komt dat door exotisch bezoek: de quagga-mossel uit het gebied rond om de Zwarte Zee die het sinds enkele jaren prima naar zijn zin heeft in ons kikkerlandje.

Het is niet ongewoon dat ‘exotische’ soorten verhuizen en bijvoorbeeld naar Nederland komen. Maar meestal is de komst van zulke exoten slecht nieuws. De situatie in uitgebalanceerde ecosystemen verandert. Zo kunnen inheemse soorten op het menu van de exoot staan of kan de exoot het leefgebied of voedsel van de inheemse soorten afnemen, waardoor de oorspronkelijke soorten het lastig krijgen of zelfs helemaal verdwijnen.

Maar soms kan zo’n exoot zijn nieuwe omgeving ook goed doen, zo suggereert het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap ontdekte in 2009 dat het water in het centrale, oostelijke en zuidelijke deel van het Rijnlands werkgebied aanzienlijk helderder werd. De concentratie algen neemt af, zonlicht kan dieper in het water doordringen en planten onder water groeien beter en ook de visstand verandert.

Hoewel op dit moment nog onderzocht wordt hoe dat kan, heeft het hoogheemraadschap daar wel ideeën over. Men vermoedt dat de Quagga-mossel – afkomstig uit Rusland – verantwoordelijk is voor het heldere water. De exoot eet algen en maakt het water zo helderder en dat doet andere inheemse soorten goed. Of de Quagga-mossel echt verantwoordelijk is voor het heldere water, zal in het voorjaar van 2014 moeten blijken. Het wetenschappelijk onderzoek is nu namelijk nog in volle gang.

Bronmateriaal

"Exotische mosselsoort mogelijk oorzaak helderder boezemwater" - Rijnland.net
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door USGS.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd