Rups fluit via zijn zijde

De rups Amorpha juglandis is in staat om te fluiten, dat blijkt uit onderzoek van de Carleton University. De diertjes hebben geen lippen, dus fluiten ze niet met hun mond, maar door hun zijkanten. Met de geluidjes proberen de rupsen aanvallende vogels op andere gedachten te brengen. Eerder bleek uit studies ook al dat de zijderups vogels met klikgeluiden op afstand houdt.

De onderzoekers filmden de Amorpha juglandis en speelden de beelden vertraagd af om te achterhalen hoe de rups het geluid maakte. Ze ontdekten dat de rupsen hun kop terugtrokken om de lucht in de holtes samen te drukken. In tegenstelling tot reptielen, vogels en zoogdieren ademen insecten namelijk niet door hun mond, maar door holtes in hun zijden. Door de samenpersing ontstaat een fluitend geluid.

Zijkant
Om er zeker van te zijn dat het geluid door de gaatjes in de zijde werd voortgebracht, dekten de onderzoekers enkele van de acht gaten af. Het was overduidelijk: het geluid kwam uit de zijkant van het dier. Het fluitsignaal van de rups duurde tot wel vier seconden en had verschillende toonhoogtes. Sommige signalen waren hoorbaar voor mensen, anderen niet.

WIST U DAT…

…hormonen van vlinders de toekomst kunnen voorspellen?

Vogels
De onderzoekers vroegen zich af waar het fluitsignaal voor diende en zetten enkele rupsen in een kooi met vogels. Zodra de vogels aanvielen, begonnen de rupsen te fluiten en de vogels kozen daarop het hazenpad.

Uit eerder onderzoek bleek dat de zijderups zijn geluiden gebruikt om vogels te laten weten dat hij helemaal niet zo smakelijk is als gedacht. De onderzoekers denken echter niet dat de Amorpha juglandis diezelfde boodschap overbrengt aan de vogels. De rupsen willen hun jagers gewoon laten schrikken. “Deze vogels schrikken duidelijk van de onverwachte geluiden die uit de rups komen,” vertelt onderzoeker Jayne Yack.

De foto is gemaakt door Jayne Yack.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd