Runderen aan de kruiden verlagen methaanemissies

Britse wetenschappers hebben een wapen gevonden om hoge methaanemissies op boerderijen tegen te gaan. Door veel kruiden in het eten van runderen te stoppen, kunnen methaanemissies op boerderijen met veertig procent worden teruggedrongen. Kruiden als koriander en kurkuma hebben een antibiotisch effect op de magen van runderen en doden methaanproducerende bacteriën.

Methaan is één van de meest erge broeikasgassen. Hoewel het minder voorkomt dan koolstofdioxide, draagt methaan twintig keer meer bij aan het broeikaseffect in vergelijking met koolstofdioxide.

Tijdens de vorming van methaan wordt energie van eten omgezet in het maken van gas. Dit heeft als nadeel dat voedsel minder voedzaam is voor koeien, omdat methaan een deel van het eten gebruikt.

Door vijf kruiden te combineren in voedsel neemt de productie van methaan met veertig procent af. Kurkuma verlaagt de methaanproductie met dertig procent; koriander is goed voor een verlaging van 22 procent.

De kruiden zorgen ervoor dat methaanproducerende bacteriën geen kans krijgen om eten om te zetten in methaan. Goede bacteriën krijgen wel toegang. Hetzelfde effect treedt op na het toedienen van antibiotica, alleen kan antibiotica in de voedselketen terecht komen. Kruiden zijn een simpel, goedkoop en veilig alternatief.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd