Ruimtesonde ontdekt waterstof op grote asteroïde

Ruimtesonde Dawn heeft op de asteroïde Vesta waterstof bevattende mineralen aangetroffen. Alles wijst erop dat het afkomstig is van meteorieten die op Vesta zijn ingeslagen.

De onderzoekers troffen waterstof aan in rotsachtige oppervlaktematerialen op de asteroïde. De grootste concentraties waterstof bevinden zich nabij de evenaar van Vesta. De kleinste concentraties werden nabij de zuidpool aangetroffen.

Bron
De onderzoekers zijn er tamelijk zeker van dat meteorieten het water op Vesta brachten. “We hebben de wind met geladen waterstofdeeltjes die van de zon afstroomt al als bron uitgesloten,” vertelt onderzoeker Thomas Prettyman. “Datzelfde geldt voor het waterijs in de bovenste laag van het oppervlak van Vesta. De gehydrateerde mineralen lijken te zijn afgeleverd door koolstofrijke ruimtestenen die met Vesta in botsing kwamen en daarbij snelheden hadden die laag genoeg waren om hun gehalte aan vluchtige stoffen te behouden.”

WIST U DAT…

…Dawn onlangs een mooie afscheidsfoto van Vesta maakte?

Pitten
Het water dat asteroïden op Vesta brachten, heeft een grote rol gespeeld in de geologische verschijnselen die we nu op de grote asteroïde aantreffen. Op plaatsen waar meteorieten water op Vesta brachten, stortten soms later nogmaals stenen uit de ruimte neer. De hitte van die botsing zorgde ervoor dat het waterstof omgezet werd in water dat weer verdampte. De gaten die achterbleven nadat het water was ontsnapt zijn soms wel één kilometer breed en 200 meter diep. “De pitten lijken op kenmerken die we ook op Mars zien,” vertelt onderzoeker Brett Denevi. “Maar hoewel water op Mars vaak voorkwam, hadden we het in deze grote hoeveelheden zeker niet op Vesta verwacht. De resultaten bewijzen dat er niet alleen gehydrateerde materialen aanwezig waren, maar dat deze ook een belangrijke rol speelden in de vormgeving van het oppervlak dat we vandaag de dag zien.”

Pitten op Vesta. Foto: NASA / JPL-Caltech / UCLA / MPS / DLR / IDA / JHUAPL.

Vesta is één van de grootste asteroïden in de asteroïdengordel. Dawn bestudeerde de asteroïde iets langer dan een jaar. Inmiddels heeft de ruimtesonde Vesta verlaten. Dawn is nu op weg naar Ceres. Naar verwachting arriveert de ruimtesonde daar in 2015.

Bronmateriaal

"Dawn mission discovers hydrogen on giant asteroid Vesta" - PSI.edu
"Dawn Sees Hydrated Minerals on Giant Asteroid" - NASA.gov
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / JPL-Caltech / UCLA / PSI / MPS / DLR / IDA.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd