Rouwende orka laat overleden jong na 17 dagen los

De orka heeft het jong zeker 17 dagen lang continu aan het oppervlak geduwd en meegevoerd.

De orka werd vorige week wereldnieuws nadat duidelijk werd dat ze haar jong – dat kort na de geboorte overleed – weigerde los te laten. Steeds weer duwde ze het zinkende lichaam van haar jong naar het oppervlak en voerde het jong zo kilometers met zich mee. Op 9 augustus – meer dan twee weken nadat het jong stierf – meldden enkele mensen dat ze de rouwende moeder nu zonder jong hadden gespot. En onderzoekers kunnen aan de hand van foto’s nu bevestigen dat de moeder het jong na het zeker 17 dagen met zich te hebben meegevoerd, heeft losgelaten.

Sterke band
Het is niet ongebruikelijk dat orka’s – maar ook dolfijnen – hun overleden jongen aan het oppervlak blijven houden en met zich meevoeren. Eerdere waarnemingen suggereerden dat ze dat soms wel een week lang vol kunnen houden. Maar deze orka-moeder – aangeduid als J35 – ging dus nog veel verder. Ze hield haar jong zeker 17 dagen drijvende. Een record. Het gedrag getuigt volgens onderzoekers van de bijzonder sterke band die moeders met hun jongen hebben.

Trend
Helaas komt het zeker in de populatie waar J35 deel van uitmaakt, regelmatig voor dat jonge orka’s komen te overlijden. In de afgelopen twee decennia is in de populatie – die ook wel aangeduid wordt als Southern Resident Killer Whale (SRKW) Population – 75% van de pasgeboren kalveren overleden. En in de laatste drie jaar is zelfs geen enkele zwangerschap uitgemond in het voortbrengen van levensvatbare jongen. Het heeft volgens onderzoekers te maken met een gebrek aan voedsel. De orka’s die tot deze populatie behoren, hebben het voornamelijk gezien op de bedreigde chinookzalm. Veel chinookzalmpopulaties zijn de afgelopen jaren verdwenen of flink uitgedund.

Wat de doodsoorzaak is van het jong dat na 17 dagen in het water is weggezonken, is onduidelijk. Daar zullen onderzoekers ook niet meer achter gaan komen; nu het karkas in de diepte is verdwenen, is een onderzoek naar de doodsoorzaak uitgesloten.

Doordat de SRKW-populatie zich op dit moment niet succesvol kan vermenigvuldigen, dreigt deze te verdwijnen. Dat kan – met het oog op de lange levensduur van orka’s – nog wel even duren. Maar zolang er geen nieuwe jongen bijkomen, lijkt het lot van de populatie hoe dan ook bezegeld.

Bronmateriaal

"J35 Update" - Center for Whale Research

Afbeelding bovenaan dit artikel: skeeze / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd