‘Rottumeroog breekt niet in tweeën’

Het onbewoonde waddeneiland Rottumeroog dreigt niet in tweeën te breken en zal ook niet verdwijnen. Dat zegt Staatsbosbeheer.

Eerder op de dag verschenen er berichten dat het eiland doormidden dreigt te breken en mogelijk ook dreigt te verdwijnen. De stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat ontdekte vorige week, bij een bezoek, dat een duinenrij van ruim honderd meter aan de noordwestkant van Rottumeroog is weggeslagen. De groep vrijwilligers is erg geschrokken en volgens hen moeten de duinen snel versterkt worden.

Waddendynamiek
Maar volgens Staatsbosbeheer gaat het hier om een natuurlijk proces. “Het eiland staat altijd onder invloed van wind en water. Deze winter is door de december- en januaristormen een stuk duin in zee verdwenen. Omdat de duinen op het eiland erg laag zijn (maximaal twee meter hoog) stroomt het zeewater bij hoog water gemakkelijk het eiland op. Hierdoor lijkt het dat het eiland mogelijk in tweeën is gebroken, maar dat is niet zo,” vertelt woordvoerder Jorien Bakker aan Scientias. “Het gebeurt wel vaker dat stukken duin verdwijnen of er weer bij komen.” Volgens Bakker is dit de waddendynamiek en zorgde deze er recentelijk nog voor dat het eiland groeide.

Natuur
Jaren geleden werd afgesproken dat de onbewoonde waddeneilanden aan de natuur worden overgelaten. “Ons belang zijn de dieren en planten die er leven, maar voor hen hebben deze huidige ontwikkelingen geen negatieve invloed.” Volgens haar heeft de stichting Vrienden van Rottumeroog en Rottumerplaat andere belangen. “Zij komen twee keer per jaar op het eiland en zijn waarschijnlijk heel erg geschrokken.”

Staatsbosbeheer is erg trots op het Waddengebied. “Het is de enige plek in Nederland waar de natuur zijn gang kan gaan.”

Bronmateriaal

"Dynamiek waddengebied zichtbaar op Rottumeroog" - staatsbosbeheer.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bas Kers (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd