Rookvrije werkplek redt duizenden levens

In Zuid-Limburg is het aantal acute hartstilstanden na de invoering van de rookvrije werkplek aanzienlijk gedaald. Dat meldt de universiteit van Maastricht.

Het is voor het eerst dat in Nederland wordt onderzocht welk effect het rookverbod op het voorkomen van hartstilstanden heeft. De resultaten verschijnen vandaag – op de Wereld Niet Roken Dag – in het blad Heart.

Afname
De onderzoekers concluderen dat de invoering van de rookvrije werkplek ervoor heeft gezorgd dat het aantal acute hartstilstanden is afgenomen. Ze baseren die conclusie op de gegevens van de Regionale Ambulance Voorziening van de GGD Zuid-Limburg. Die gegevens maakten melding van iets meer dan 2300 gevallen van acute hartstilstand. Na de invoering van het rookverbod op de werkvloer (dat gebeurde op 1 januari 2004, de onderzoekers bestudeerden welk effect dat tot 1 juli 2008 had) nam het aantal acute hartstilstanden met 12 procent af. Als die percentages representatief zijn voor heel Nederland, zou dat betekenen dat er in ons land door invoering van het rookverbod op de werkvloer tussen 2004 en 2008 16.000 gevallen van acute hartstilstand zijn voorkomen. Een groot resultaat. Zeker als u bedenkt dat bijna 90 procent van de mensen die een acute hartstilstand krijgen, overlijdt.

WIST U DAT…

…stoppen met roken gelukkig maakt?

Rookverbod in de horeca
De onderzoekers zochten ook uit welk effect de invoering van het rookverbod in de horeca (in 2008) had. Opvallend genoeg leidde de invoering hiervan niet tot een verdere daling van het aantal gevallen van acute hartstilstand. Onduidelijk is waarom niet. Mogelijk omdat er in 2004 al sprake was van zo’n grote daling. Of misschien omdat het rookverbod in de horeca op een heel chaotische manier werd ingevoerd (in 2009 mocht er in kleine cafes zonder personeel toch weer gerookt worden, in 2010 werd dat weer teruggedraaid en lang niet alle horecagelegenheden hielden zich aan de regels).

Minder hartinfarcten
Vorig jaar bleek uit een onderzoek (dat ook op de Wereld Niet Roken Dag werd gepresenteerd) al dat het rookverbod in Europa echt effect heeft. Het aantal hartinfarcten was gedaald: een effect dat aan het rookverbod werd toegeschreven.

Dat roken slecht is voor mensen is de afgelopen decennia wel duidelijk geworden. Zowel actief als passief roken vergroot onder meer de kans op hart- en vaatziekten. Toch hadden veel Nederlanders moeite met de invoering van het rookverbod en dan met name in de horeca. Inmiddels is dat aan het veranderen: steeds meer mensen zijn een voorstander van de rookvrije horeca.

Bronmateriaal

Persbericht: Minder hartstilstanden door rookverbod, Maastricht University.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Sudipto Sarkar (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd