Rokers zijn dommer

Mensen die roken hebben een lager IQ dan niet-rokers en des te meer de roker rookt, des te lager dat IQ is. Dat blijkt uit een onderzoek onder meer dan 20.000 Israëlische militairen. Soldaten die per dag een pakje sigaretten of meer rookten, hadden gemiddeld een IQ dat 7,5 punt lager was dan dat van hun niet-rokende collega’s.

Er is dus duidelijk bewijs voor een verband tussen IQ en roken. Het was echter lang onduidelijk of het roken de roker dommer maakt. Wellicht is roken gewoonweg aantrekkelijker voor mensen met een lager IQ. Uit eerdere onderzoeken is ook gebleken dat mensen met mentale problemen en gedragsstoornissen sneller zullen gaan roken. Deze mensen hebben echter ook een lager IQ.

Om voor eens en altijd duidelijk te maken hoe dat nu zit met rokers en het IQ besloten onderzoekers 20.000 soldaten te bestuderen. Er werd voor deze groep gekozen, omdat de militaire selectieprocedure de mensen met gezondheidsklachten (zoals de eerder genoemde mentale problemen en gedragsstoornissen) er al had uitgehaald. De test kon zich hierdoor richten op de ‘gewone’ roker.

Van de soldaten rookte 28 procent één sigaret per dag. 3 procent had ooit gerookt en 68 procent rookte nog nooit. De rokers scoorden in vergelijking met de niet-rokers aanzienlijk slechter tijdens een IQ-test. De gemiddelde niet-roker had een score van 101, terwijl de mensen die al voordat ze in dienst waren gegaan waren gestart met roken een score van 94 hadden.

Naarmate er meer gerookt werd, nam het IQ verder af. Mensen die één tot vijf sigaretten per dag rookten, hadden een IQ van 98. Mensen die meer dan een pakje per dag rookten, scoorden 90 punten.

Om uit te sluiten dat de rokers afkickverschijnselen hadden tijdens de IQ-test (er mocht tijdens de afname ervan niet gerookt worden), keken de onderzoekers ook naar de IQ-score van mannen die nog maar net waren begonnen met roken. Ook hun IQ was aanzienlijk lager: 97.

De onderzoekers keken ook naar het IQ van broers in het leger. Ook hiervoor geldt dat de rokende broer lager scoorde.

De onderzoekers concluderen dat mensen met een lager IQ er eerder voor kiezen om te gaan roken. Volgens hen is het niet zo dat roken dommer maakt. Op basis van de resultaten pleiten de onderzoekers voor een campagne die roken tegengaat en die specifiek gericht is op mensen met een lager IQ.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd