Roken snoept het meest van Nederlandse levens

Roken is de belangrijkste oorzaak dat Nederlanders minder lang leven. Dat blijkt uit onderzoek van de Leyden Academy on Vitality and Ageing. Het instituut vergeleek de Nederlandse levensverwachting met die van andere wereldburgers en ontdekte waarom de Nederlandse variant in vergelijking met andere ontwikkelde landen zo achterblijft.

Tot de jaren ’60 was ons land één van de landen met de hoogste levensverwachting ter wereld. Het is vergane glorie: inmiddels is ons land zelfs binnen de EU naar een negende plaats gezakt. Spanje, Italië en Frankrijk haalden ons in. Wereldwijd leven de Japanners gemiddeld gezien het langst. De levensverwachting van mannen en vrouwen is respectievelijk 79 en 86 jaar. In ons land leven mannen en vrouwen respectievelijk 77 en 81 jaar.

Hart
De levensverwachting wordt de laatste jaren vooral bepaald door verschillen in sterfte vanaf het 65e levensjaar. Op deze leeftijd spelen vaak hart- en vaaktziekten op en is dit ook doodsoorzaak nummer één. Maar deze ziekten zijn meestal goed te voorkomen door gezond te leven en bijvoorbeeld te stoppen met roken.

Stoppen
Het onderzoeksinstituut concludeert dat roken zo’n 3,5 jaar van de levensverwachting van 65-jarige mannen snoept. Voor 65-jarige vrouwen is dat 1,5 jaar. Volgens de onderzoekers is het verschil in levensverwachting tussen Japanners en Nederland vrijwel volledig te verklaren door de vele rokers in ons land. Ze benadrukken dat stoppen met roken ook op latere leeftijd zin heeft.

Sociaal-maatschappelijk
Hoewel roken het leven van mannen aanzienlijk verkort, is de kortere levensverwachtig van vrouwen niet geheel met sigaretten te verklaren. Waarom leven de Japanse dames langer dan de Nederlandse? Ten eerste hebben alle Japanse vrouwen voor vrijwel alle doodsoorzaken een lagere sterftekans. Het onderzoeksinstituut vermoedt dat daarnaast ook sociaal-maatschappelijke factoren een rol spelen. Het Japanse zorgsysteem steekt heel anders in elkaar dan het Nederlandse. Japanse ouderen wonen vaak bij hun kinderen in en krijgen eerder lichamelijke verzorging.

Uit nader onderzoek moet blijken of de sociaal maatschappelijke factoren echt zo doorslaggevend zijn en de zorg voor Nederlandse ouderen verbeterd moet worden.

Bronmateriaal

Persbericht Leyden Academy on Vitality and Ageing

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd