Roddelen is goed voor (en van) ons

Onderzoek wijst erop dat roddelen niet per definitie slecht is. Sterker nog: het doet ons en anderen soms goed.

Dat concluderen onderzoekers van de universiteit van Californië. Ze publiceren hun artikel ‘The Virtues of Gossip: Reputational Information Sharing as Prosocial Behavior‘ later deze maand in het blad Journal of Personality and Social Psychology. In de studie beperken de onderzoekers zich tot een bepaalde vorm van roddelen. Zo hebben ze het niet over het roddelen over beroemdheden. Maar over roddelen dat als doel heeft: voorkomen dat de ander gekwetst wordt.

Experiment
Een voorbeeldje. De onderzoekers lieten mensen een spel spelen. Aan dit spel nam een handlanger van de onderzoekers deel. En deze handlanger speelde vals. Wanneer de proefpersonen dat zagen, versnelde hun hartslag. En de meeste proefpersonen grepen de kans aan om degene die tegen de valsspeler speelde te vertellen dat de ander niet eerlijk was. Hun hartslag zakte daarna direct. “Roddelen gaf ze een beter gevoel,” vertelt onderzoeker Robb Willer in een persbericht over het onderzoek.

WIST U DAT…

…creatieve mensen sneller valsspelen?

Helpen
In een tweede experiment vulden de proefpersonen eerst een vragenlijst in. Hierop moesten ze bijvoorbeeld aangeven hoe altruïstisch ze waren en hoe graag ze met anderen samenwerkten. Daarna zagen de proefpersonen twee mensen een spel spelen en ze zagen dat één iemand wederom valsspeelde. De meest sociale mensen, hadden daar de grootste moeite mee. Ze waren gefrustreerd en konden zich pas opgelucht voelen wanneer ze de ander voor de valsspeler gewaarschuwd hadden. “De centrale reden voor deelname aan de roddel was om anderen te helpen,” meent Willer.

Geld
Het derde experiment is nog interessanter. Nu konden mensen anderen ook waarschuwen voor een ander, maar alleen wanneer ze de vergoeding die ze voor hun deelname aan het onderzoek kregen, weer inleverden. De mensen kregen ook te horen dat ze beoordeeld zouden worden op hun egoïsme, maar dat de keuze om hun geld af te staan en te roddelen geen invloed zou hebben op dat oordeel. En geloof het of niet, maar mensen waren bereid om te betalen om maar even te kunnen roddelen.

“Het verspreiden van informatie over iemand die zich slecht gedraagt, geeft mensen een beter gevoel en de frustratie die leidde tot hun roddelen wordt er minder door,” vertelt Willer. “Door die informatie te communiceren met mensen die onze hulp kunnen gebruiken, voelen we ons beter.” Roddelen geeft ons dus een beter gevoel, kan ertoe leiden dat slecht gedrag wordt bestraft, zorgt voor minder stress en voorkomt ook nog eens dat er misbruik van sommige personen wordt gemaakt. Volgens onderzoeker Matthew Feinberg kunnen we deze vorm van roddelen dan ook wel goedpraten. “We zouden ons niet schuldig moeten voelen over roddelen als onze roddel voorkomt dat er misbruik van anderen wordt gemaakt.”

Bronmateriaal

"Gossip isn’t all bad — new study finds its social and psychological benefits" - Berkeley.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Roy Sinai (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd