Deze robot kan vliegen, zwemmen en duiken

De veelzijdige robot kan onder meer ingezet worden tijdens reddingsmissies.

Onderzoekers van de universiteit van Harvard werken al een tijdje aan de RoboBee: een robot geïnspireerd op insecten. Eerder kwamen ze met een RoboBee die kon vliegen, een RoboBee die kon duiken en een Robobee die aan muren kon blijven plakken. Maar in het blad Science Robotics komen ze nu op de proppen met de ultieme RoboBee: een robotje dat kan vliegen, zwemmen, duiken en op eigen kracht uit het water kan komen.

Vaardiger dan een insect
“Dit is de eerste microrobot die in staat is om zich herhaaldelijk in en door complexe omgevingen te begeven,” vertelt onderzoeker Yufeng Chen. In zekere zin kan de nieuwe robot nog meer dan de insecten waarop ‘ie geïnspireerd is. “We hebben nieuwe mechanismen ontwikkeld die ‘m in staat stellen om direct vanuit het water het luchtruim te kiezen, iets wat de natuur in de insectenwereld niet voor elkaar heeft gekregen.”

Uit het water
Een robot bouwen die uit het water kan komen, was echter nog niet zo gemakkelijk. Zo heeft water een dichtheid die 1000 keer groter is dan de dichtheid van lucht. Het betekent dat de RoboBee zijn vleugels in water met een andere snelheid moet bewegen dan in de lucht. Want als de RoboBee zijn vleugels in de lucht te langzaam beweegt, kan hij niet vliegen. Maar als hij ze in het water te snel beweegt, breken ze. Een andere uitdaging was de waterspiegel: de oppervlaktespanning van het water is zo groot dat de waterspiegel voor de superlichte RoboBee op het moment dat hij het water wil verlaten, vergelijkbaar is met een stenen muur. Om de robot toch in staat te stellen uit het water te komen, bedachten de onderzoekers het volgende. Zodra de robot naar het wateroppervlak zwemt, verzamelt deze het omringende water en zet een deel ervan om in knalgas. Dat gas zorgt ervoor dat het robotje gaat drijven en zijn vleugels boven het water uit kan steken. Vervolgens wordt het knalgas ontstoken, waardoor de RoboBee letterlijk uit het water springt.

Eenmaal uit het water kan de RoboBee netjes op zijn pootjes landen. De robot slaagt er nog niet in om vanuit het water weer direct te gaan vliegen, maar onderzoekers hebben goede hoop dat een volgend prototype dat wel kan.

De onderzoekers zijn verder bezig met patent aanvragen op de RoboBee en het verkennen van de commerciële mogelijkheden die er voor de microrobot zijn. De robot zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden na natuurrampen en kunnen helpen om slachtoffers op te sporen en te redden. Tevens zou de robot gebruikt kunnen worden om toezicht te houden op het milieu door vanuit de lucht of in het water metingen te doen.

Bronmateriaal

"New RoboBee flies, dives, swims and explodes out the of water" - Harvard University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Yufeng Chen / Harvard SEAS

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd