Robot leest en leert als een mens

Marge is een robot op wielen. Maar daar is nog lang niet alles mee gezegd: dit is namelijk een zeer intelligente robot. Marge kan lezen, spellingsfouten opsporen en corrigeren en uit de context aflezen wat bepaalde woorden betekenen. Haar ontwerpers hopen dat zij – en haar ‘nageslacht – in de toekomst de wijde wereld in kunnen trekken door net als mensen te communiceren.

“Het zien van tekst is moeilijk, omdat het zo’n variabele factor is,” legt onderzoeker Paul Newman uit. “Het komt in zoveel gedaanten en op zoveel plaatsen en in zoveel maten voor.”

Anders
Voor mensen die kunnen lezen en schrijven, is taal vaak iets vanzelfsprekends. Als we in een kamer staan en we zien woorden dan lezen we die automatisch. Ook als het licht of het lettertype verandert. “Het brein zegt: ‘Ik heb zoiets al eerder gedaan, dus ik kan me wel aan deze nieuwe activiteit aanpassen’,” legt onderzoeker Edward Grant uit. Maar het ‘brein’ van een robot werkt heel anders. Als deze opeens in een ander licht of vanuit een andere hoek naar de letters kijkt, moet hij ze echt helemaal opnieuw leren lezen.

Laboratorium
Vanwege die beperking zijn lezende robots eigenlijk alleen in het laboratorium te vinden. De omstandigheden zijn er altijd hetzelfde en de robot kan daar dus lezen zonder in de war te raken.

WIST U DAT…

…robots ook heel goed kunnen dansen en zingen?

New York Times
Marge onderscheidt zich duidelijk van deze beperkte geletterden. De onderzoekers installeerden een software in de robot die het mogelijk maakt om tekst te herkennen en te corrigeren. Ook kan Marge de tekst begrijpen; er zit een woordenboek aan het systeem gekoppeld. Dat betekent dat deze robot de New York Times kan lezen en uit teksten kan leren wat woorden betekenen.

Het is de bedoeling dat Marge uiteindelijk de grote wereld intrekt en zich aan de hand van de tekst die ze tegenkomt, weet te redden. Daar moet een robot uit voortkomen die de mens kan helpen. Zo zou Marge – of één van haar opvolgers – kunnen helpen bij het navigeren. Of men nu verdwaalt op de snelweg of het perfecte cadeau in een groot warenhuis zoekt: de robot leest en analyseert en kan u de juiste richting wijzen.

Foto: Ingmar Posner / Oxford Mobile Robotics Group

Bronmateriaal

"Robot can read, learn like a human" -News.discovery.com 

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd