Robot leert op dezelfde wijze als kinderen praten

Ouders leren hun kinderen praten door met ze in gesprek te gaan. Wetenschappers hebben nu geprobeerd om een robot op dezelfde manier te leren spreken. En met succes.

De onderzoekers van de Universiteit van Hertfordshire gebruikten tijdens hun experiment robot DeeChee. De robot lijkt qua bouw redelijk op een mens en heeft bijvoorbeeld ook armen, benen en een min of meer menselijk hoofd.

Experiment
Mensen kregen de opdracht om met DeeChee in gesprek te gaan en de robot zo dingen te leren. Tussen de robot en de mensen bevond zich een tafel met daarop kubussen. Op de kubussen stonden objecten in verschillende kleuren afgebeeld. Door de kubussen aan DeeChee te laten zien en te benoemen wat er op stond, probeerden de proefpersonen DeeChee woorden en objecten te leren. Onderstaand filmpje is daar een voorbeeld van.

Babbelen
In eerste instantie babbelde DeeChee terug. Alsof de robot een baby was. Wanneer de proefpersonen iets in het gebabbel herkenden, herhaalden ze dat nog eens, net zoals mensen dat bij kinderen doen. Als een baby naar een bal wijst en zegt ‘al‘, zal moeder zeggen ‘Goed zo, dat is de bal’. Zo pakten de proefpersonen dat ook aan, ze praatten zelfs tegen DeeChee alsof het een klein kind was. En die methode werkte, zo concluderen de onderzoekers in het blad PLoS ONE.

Hoe ‘leert’ de robot woorden?
Wanneer DeeChee de proefpersoon wat hoorde zeggen, dan hoorde deze dat als een verzameling klanken. Aan de robot de opdracht om al die klanken tot mogelijke woorden samen te voegen. Een voorbeeld: de gesprekspartner van de robot zei bijvoorbeeld ‘a red box‘. De robot hoorde de klanken en kon die op deze manieren samenvoegen: a, ar, re, red, e, ed, bo, box, o, ox. Die klanken gooide de robot er weer uit, de proefpersoon bevestigde wat klopte (in dit geval: red en box. DeeChee analyseerde de feedback, legde deze naast het eigen gebabbel en selecteerde uit het gebabbel het juiste woord.

En DeeChee deed dat heel aardig. Al na enkele minuten ging deze van gebabbel naar perfecte uitspraak van woorden. Het onderzoek is daarmee niet alleen interessant voor onderzoekers in de robotica, maar ook voor wetenschappers die bestuderen hoe jonge kinderen zich een taal eigen maken.

Bronmateriaal

"Interactive Language Learning by Robots: The Transition from Babbling to Word Forms" - PLoSONE.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt afkomstig uit PLoS ONE - Lyon C, Nehaniv CL, Saunders J (2012) Interactive Language Learning by Robots: The Transition from Babbling to Word Forms. PLoS ONE 7(6): e38236. doi:10.1371/journal.pone.0038236.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd