Rioolwater velt koraal in Caraïbisch gebied

Voor het eerst velt een menselijke ziekte een ongewerveld dier: het koraal. De ziekte wordt via rioolwater verspreid.

Enige tijd geleden werd bij het koraal in het Caraïbisch gebied het zogenoemde wittepokkenvirus aangetroffen (zie ook hierboven). De ziekte raakt het koraal hard en kan het zelfs doden.

Experiment
Maar waar komt de ziekte vandaan? De onderzoekers hadden wel een vermoeden: van mensen. Maar dat moest nog bevestigd worden, dus zetten ze een experiment op. Ze verzamelden gezond koraal van de soort Acropora palmata en infecteerden het gezonde koraal door er ziek koraal bij te zetten of rioolwater aan toe te voegen.

Bacterie
Al snel konden ze de boosdoener aanwijzen: de bacterie Serratia marcenscens maakte het koraal ziek. Deze bacterie komt ook onder mensen voor en veroorzaakt onder meer urineweginfecties. De bacterie is dan ook te vinden in rioolwater.

WIST U DAT…

Anders
Uit een tweede experiment blijkt dat koraal niet per se zelf met rioolwater in aanraking hoeft te komen om de ziekte te krijgen. Andere organismen kunnen de ziekte op het koraal overdragen, zo is in het blad PLoS ONE te lezen.

Caraïbisch gebied
De onderzoekers richtten zich met hun onderzoek op koraal in het Caraïbisch gebied. Hier is al heel veel koraal door toedoen van de bacterie verdwenen. Er worden reeds maatregelen genomen om daar iets aan te doen: zo is de waterkwaliteit verbeterd en wordt ervoor gezorgd dat de bacteriën niet meer in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Volgens de wetenschappers zouden ook andere gebieden moeten nagaan of koraal niet op deze slinkse manier door mensen bedreigd wordt.

De bacterie is niet het enige probleem van het koraal. Ook orkanen, het veranderende klimaat en de verzuring van de oceanen is een probleem. Koralen zijn zeer belangrijk: ze vormen een thuis voor vele diersoorten en zijn vaak een ecosysteem op zich. Als het koraal wegvalt, krijgen ook andere soorten het mogelijk moeilijk.

Bronmateriaal

"Germ from Human Feces Makes Deadly Leap to Coral" - Livescience.com
De foto in het artikel is gemaakt door James W. Porter / University of Georgia.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd