Resusaap kan ervoor kiezen om te spreken of te zwijgen

resusaap

Zal ik iets zeggen of zal ik mijn mond houden? Niet alleen wij mensen denken daar bewust over na. Ook resusapen kunnen beslissen om van zich te laten horen of zich stil te houden. Hun kreten zijn dus geen reflexen, maar overdachte inmengingen in een gesprek. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Wij hebben een specifiek doel voor ogen met de geluiden die we maken. We zeggen wat we ergens van denken of houden wijselijk onze mond. Maar voor dieren is dat anders. Hun kreten laten horen hoe zij zich op dat moment voelen. Het zijn reflexen gebaseerd op hun gemoedstoestand.

Bewust geluiden maken
Zou het mogelijk zijn om dieren na te laten denken voordat ze een kreet slaken? En zelf te laten beslissen of ze wel of niet van zich zouden laten horen? Onderzoekers van de universiteit van Tübingen namen de proef op de som. Ze verzamelden een aantal resusapen en lieten ze naar een scherm kijken. Op het scherm verdwenen zo af en toe stippen. De apen leerden een kreet te slaken zodra er een stip verscheen.

WIST U DAT…

In het brein
De onderzoekers keken tevens wat er in het brein van de apen gebeurde. En de resultaten zijn verrassend. Wanneer de apen een kreet slaakten, omdat er een stip op het scherm verscheen werden zenuwcellen in hun prefrontale cortex actief. Maar wanneer ze zomaar een kreet slaakten, werden die cellen niet actief. Deze cellen werden dus niet bij elke kreet actief, maar alleen bij de kreten die de apen kozen te maken.

Het onderzoek is belangrijk, legt onderzoeker Steffen Hage uit. “We wilden de fysiologische mechanismen in het brein die leiden tot het vrijwillige produceren van kreten, leren begrijpen, omdat dit een belangrijke rol in de evolutie van de sprekende mens speelt.” Bovendien kan het onderzoek inzichten geven in stoornissen die ervoor zorgen dat mensen niet of moeilijk kunnen spreken.

Bronmateriaal

"Shout now! ‒ How Nerve Cells Initiate Voluntary Calls" - Uni-Tuebingen.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Garrett Ziegler (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd