Resten van twee IJstijd-baby’s ontdekt op Alaska

opgraving

Archeologen hebben op Alaska de resten van twee IJstijd-baby’s ontdekt. Het zijn de jongste kinderen uit dit tijdperk die ooit in het noordelijke deel van Noord-Amerika zijn teruggevonden. Het ene kindje werd enkele weken oud. Het andere stierf al in de baarmoeder.

In 2010 voerden archeologen in hetzelfde gebied op Alaska ook al onderzoeken uit. Ze stuitten toen op de gecremeerde resten van een driejarig kind. De resten die nu zijn ontdekt, bevonden zich in een put direct onder de residentiële haard waar de resten van het driejarige kind vier jaar geleden werden aangetroffen.

Datering
De twee kinderen leefden zo’n 11.500 jaar geleden, zo stelden de onderzoekers vast. Het ene kindje stierf enkele weken na de geboorte. Het andere kindje stierf al in de baarmoeder. In het graf troffen de onderzoekers behalve de resten van de kindjes ook diverse voorwerpen aan. Onder meer stenen die zo bewerkt waren dat ze scherpe punten hadden en van geweien vervaardigde pijlen. Deze met de jacht geassocieerde objecten suggereren dat de jacht heel belangrijk was voor deze mensen en daarom zelfs onderdeel uitmaakte van het begrafenisritueel.

De objecten die in het graf werden aangetroffen. Afbeelding: Ben Potter.
De objecten die in het graf werden aangetroffen. Afbeelding: Ben Potter.

Zware omstandigheden
Het driejarige kindje dat enkele jaren eerder iets boven de graven werd aangetroffen, leefde ook ongeveer 11.500 jaar geleden. Tussen het moment waarop dit kind gecremeerd werd en het moment waarop de twee kinderen die nu ontdekt zijn, begraven werden, zat waarschijnlijk weinig tijd. Misschien één seizoen. Dat er op één plek drie kinderen stierven, wijst erop dat deze mensen – die waarschijnlijk maar kort op één plek vertoefden – het moeilijk hadden en misschien wel met voedseltekorten kampten.

De vondsten zijn van grote waarde voor onderzoekers die meer te weten willen komen over de mensen die meer dan 11.000 jaar geleden in dit gebied leefden. Deze mensen hadden geen schrift. Wanneer we iets over hun gebruiken of sociale organisatie te weten willen komen, moeten we ons laten leiden door archeologische vondsten.

Bronmateriaal

"Archaeologists discover remains of Ice Age infants in Alaska" - Uafcornerstone.net
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door xx (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd