Resten van 90.000 jaar oude Homo sapiens ontdekt in Saoedi-Arabië

Het bewijst dat onze voorouders er al vroeg in slaagden om zich ver van hun bakermat – Afrika – te verwijderen.

Onderzoekers ontdekten de resten in de Nefud-woestijn in Saoedi-Arabië. Het gaat om enkele vingerbotjes die zo’n 90.000 jaar oud zijn en toebehoren aan een Homo sapiens.

Zoals gezegd zijn de resten ontdekt in een woestijn. Maar zo’n 90.000 jaar geleden moet dit gebied er heel anders hebben uitgezien. Er bevond zich een zoetwater meer dat omringd werd door grasland. En daarmee was het waarschijnlijk een prettige plek om te leven. Foto: Klint Janulis.

Het is een heel bijzondere ontdekking. Dit zijn namelijk de oudste van Homo sapiens afkomstige resten die buiten Afrika en de nabijgelegen Levant (een streek ten oosten van de Middellandse Zee) is teruggevonden. “Deze ontdekking laat voor het eerst en overtuigend zien dat vroege soortgenoten een uitgebreid deel van zuidwest-Azië koloniseerden en zich niet alleen beperkten tot de Levant,” vertelt onderzoeker Huw Groucutt. “Dat deze vroege mensen in staat waren om dit gebied te koloniseren, trekt de aanname dat vroege trektochten uit Afrika lokaal van aard en onsuccesvol waren, in twijfel.”

De ontdekte resten. Afbeelding: © Ian Cartwright.
Aangenomen wordt dat Afrika de bakermat van de mens is: hier zou onze soort zijn ontstaan. Maar naar verloop van tijd zouden groepen mensen het continent hebben verlaten en zich over Eurazië hebben verspreid. De eerste pogingen daartoe zouden echter niet zo succesvol zijn geweest; onze voorouders schopten het waarschijnlijk niet veel verder van de Levant, zo werd gedacht. Maar de ontdekking in de woestijn wijst erop dat we die aanname van tafel moeten vegen. Blijkbaar werd Afrika door veel meer groepen verlaten en wisten sommige van die groepen het veel verder te schoppen dan gedacht. “Het Arabisch Schiereiland werd lang gezien als een gebied dat op grote afstand lag van het hoofdpodium van de menselijke evolutie,” stelt onderzoeker Michael Petraglia. “Deze ontdekking zet Arabië op de kaart als een belangrijk gebied voor ons begrip omtrent onze oorsprong en verplaatsing richting de rest van de wereld.”

Bronmateriaal

"First human migration out of Africa much more geographically widespread than previously thought " - Max Planck Gesellschaft

Afbeelding bovenaan dit artikel: Ian Cartwright

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd