Religie verlaagt de bloeddruk niet

Een nieuw onderzoek toont aan dat religieuze activiteiten mensen niet beschermen tegen een hoge bloeddruk. Dat is in strijd met eerder onderzoek.

De onderzoekers bestudeerden 200 mensen en ontdekten dat religieuze activiteiten er niet voor zorgen dat mensen geen hoge bloeddruk krijgen. Sterker nog: mensen die religie in hun leven proberen te integreren, kregen daar een hogere bloeddruk door.

Verrassend
“Het is het tegenovergestelde van wat we verwachtten te vinden,” stelt onderzoeker Amy Luke. Andere onderzoeken hadden namelijk uitgewezen dat religieuze activiteiten zoals bidden, naar de kerk gaan en mediteren de bloeddruk verlaagden.

WIST U DAT…

…mensen die van een geloof afstappen zich vaak ongezond voelen?

Stellingen
De proefpersonen kregen stellingen voorgelegd en moesten aangeven in hoeverre die met hun situatie overeenkwamen. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘In mijn leven ervaar ik de aanwezigheid van het goddelijke (of God)’ of ‘Mijn religieuze overtuiging bepaalt de manier waarop ik het leven benader’.

Resultaten
Van de proefpersonen die probeerden om de religie echt in hun leven te integreren, had 35 procent naar eigen zeggen wel eens een te hoge bloeddruk gehad. Van de mensen die dat niet deden, had 19,6 procent een te hoge bloeddruk.

De onderzoekers willen hun studie voortzetten en meer te weten komen over de invloed die religie op de bloeddruk heeft.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd