Regelmatig ruzie met uw echtgeno(o)t(e)? Check uw bloedsuikerspiegel!

voodoopop

De laatste tijd regelmatig ruzie met uw echtgenoot? Wacht nog even met die relatietherapeut en check eerst uw suikerspiegel. Nieuw onderzoek suggereert namelijk dat een lage bloedsuikerspiegel ervoor kan zorgen dat partners vaker ruzie met elkaar hebben.

De onderzoekers baseren hun studie op experimenten met 107 getrouwde stellen. Het onderzoek begon met stellingen. De proefpersonen moesten aangeven in hoeverre ze het met die stellingen – bijvoorbeeld: ‘Ik ben helemaal tevreden over mijn relatie’ – eens waren. Vervolgens kregen alle proefpersonen een voodoo-pop en 51 naalden mee. De proefpersonen kregen te horen dat de voodoo-pop symbool stond voor hun partner. Elke avond – 21 avonden op rij – moesten ze zonder dat hun partner daarbij aanwezig was een aantal naalden in de pop steken om aan te geven hoe boos ze op hun partner waren. Hoe meer naalden, hoe bozer ze waren. Tevens moesten de proefpersonen elke avond de hoeveelheid suiker in hun bloed meten.

Bloedsuikerspiegel en gemartelde poppen
De resultaten waren heel duidelijk: hoe lager de bloedsuikerspiegel van de proefpersonen was, hoe meer naalden ze in de pop stopten. Dat verband bleef zelfs overeind nadat de onderzoekers rekening hielden met de mate waarin proefpersonen tevreden waren met hun relatie. “Wanneer ze een lagere bloedsuikerspiegel hadden, voelden ze zich bozer en reageerden het af op de poppen die symbool stonden voor hun partner,” vertelt onderzoeker Brad Bushman.

Nog een experiment
En niet alleen poppen moeten het ontgelden. Na het eerste experiment – dat dus 21 dagen duurde – lieten de onderzoekers de proefpersonen naar het laboratorium komen. Ze kregen te horen dat ze een spelletje zouden spelen met hun partner. Hierbij moesten ze zodra een vorm op het scherm verscheen zo snel mogelijk op een knop drukken. Degene die het snelst op de knop drukte, kon door op een andere knop te drukken zijn of haar partner een heel hard geluid laten horen. De proefpersonen gingen aan de slag. Wat ze niet wisten, was dat ze niet tegen hun partner speelden, maar tegen een computer. En dat die computer ze ongeveer in 50 procent van de gevallen liet winnen. En elke keer als de proefpersonen wonnen, mochten ze door op een knop te drukken bepalen hoe lang hun partner aan het harde geluid werd blootgesteld. Alleen kreeg die partner dat geluid niet te horen. “Binnen de ethische grenzen van het laboratorium gaven we deze proefpersonen een wapen dat ze konden gebruiken om hun partner te bombarderen met een onplezierig geluid,” legt Bushman uit.

Agressie
En wederom bleken mensen met een lage bloedsuikerspiegel hun partner meer te ‘martelen’. Ze kozen voor luidere geluiden en zorgden ervoor dat die geluiden ook langer aanhielden. En wederom bleef dat verband overeind ongeacht de mate waarin mensen tevreden waren met hun relatie.

Brandstof

Dat een lage bloedsuikerspiegel voor explosieve situaties kan zorgen, is goed te verklaren. Glucose doet dienst als brandstof voor ons brein. Om onze woede de baas te blijven, moeten we een beroep doen op onze zelfcontrole. En die zelfcontrole vreet energie, energie die deels geleverd wordt door glucose. “Hoewel het brein slechts twee procent van ons lichaamsgewicht vormt, consumeert het ongeveer 20 procent van onze calorieën. Het is een heel veeleisend orgaan als het om energie gaat.”

Echt agressief
Uit de resultaten bleek bovendien dat mensen die meer naalden in de voodoo-pop staken hun partners ook met luidere en langer durende geluiden opscheepten. “We ontdekten een duidelijk verband tussen agressieve impulsen zoals we die met de poppen zagen en echt agressief gedrag.”

Intieme relaties
Het onderzoek suggereert dat één simpele factor – een hongergevoel, veroorzaakt door een lage bloedsuikerspiegel – een rol kan spelen in ruzies tussen getrouwde mensen. “We ontdekten dat woede voortkomend uit honger ons gedrag op een negatieve manier kan beïnvloeden, zelfs in de meest intieme relaties.”

Samenvattend heeft Bushman op basis van dit onderzoek één gouden advies voor getrouwde stellen. “Zorg er, voor je een moeilijk gesprek met je partner hebt, voor dat je geen honger hebt.”

Bronmateriaal

"Lashing Out at Your Spouse? Check Your Blood Sugar" - OSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door BeatrixBelibaste (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd