Wie redt de Afrikaanse olifant?

Het gaat niet goed met de Afrikaanse olifant. De afgelopen tien jaar is het aantal Afrikaanse olifanten bijna twintig procent gedaald. Dit komt o.a. door stropers, maar ook doordat het leefgebied krimpt.

Wetenschappers schrijven in het African Elephant Status-rapport er momenteel 415.000 Afrikaanse olifanten in veertien Afrikaanse landen leven. Mogelijk leven er nog eens 117.000 tot 135.000 in andere gebieden, die nog niet in kaart zijn gebracht. Toch betekent dit dat het aantal Afrikaanse olifanten met 111.000 is afgenomen sinds het laatste rapport uit 2006. Dat is schokkend.

Stropers en terreinverlies
Stropers zijn voor 50% verantwoordelijk voor de krimp. Zij vermoorden jaarlijks 30.000 tot 40.000 olifanten en handelen in ivoor. Vooral vanuit Azië is er veel vraag naar ivoor, ook al is het in veel landen illegaal. Een groter wordend probleem is het feit dat het leefgebied van de olifant krimpt. Door bevolkingsgroei en economische groei worden er meer wegen aangelegd, die soms lijnrecht door het territorium van olifanten lopen. In Kongo is de afgelopen tien jaar meer dan 20.000 vierkante kilometer bos verloren gegaan.

“Er verlaat momenteel meer illegaal ivoor Afrika dan ooit tevoren”, zegt Ginette Hemley van het WNF. “De misdaadsyndicaten die verantwoordelijk zijn voor deze slachtingen moeten ontmanteld worden. Daarnaast is er veel vraag naar ivoor, maar dat kan niet als we een veilig toekomst willen voor olifant.” Het is nog onduidelijk wat de juiste oplossing is om de handel in ivoor te stoppen. De landen zijn het hier onderling niet over eens.

In Oost-Afrika – waar de meeste olifanten worden gestroopt – is sprake van de grootste achteruitgang. Hier is het aantal olifanten in tien jaar tijd gehalveerd. In Tanzania is maar liefst zestig procent van alle olifanten weggevaagd. Als er niets gebeurt, gaan olifanten hier op termijn verdwijnen.

Groei
Gelukkig is er ook goed nieuws. In Zuid-Afrika, Namibië en Oeganda wandelen meer olifanten rond dan tien jaar geleden. In Botswana en Kenia krijgen olifanten meer ruimte, waardoor ook daar succes wordt geboekt. Kortom, het is niet overal ellende. “Zulke regiospecifieke informatie over hoe populaties zich ontwikkelen is enorm waardevol,” zegt Chris Thouless, auteur van het rapport. “Het helpt ons begrijpen wat de oorzaken achter de veranderingen zijn.”

Reddingsplan
Een feit is wel dat de mens verantwoordelijk is voor het feit dat er minder Afrikaanse olifanten zijn. Als de moderne mens er niet was geweest, liepen er waarschijnlijk in Noord-Europa ook olifanten rond. Kortom: we moeten werken aan een reddingsplan. Meer terrein voor olifanten? Stropers strenger straffen? Heb jij een goed idee, reageer hieronder!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd