Recordbrekend hoge golf gemeten in de Zuidelijke Oceaan

Het is officieel de hoogste golf die we ooit op het zuidelijk halfrond hebben gemeten.

De golf ontstond op 8 mei en was maar liefst 23,8 meter hoog! Een record. “Dit is een heel opwindende gebeurtenis en voor zover wij weten is het de grootste golf die ooit op het zuidelijk halfrond is gemeten,” aldus onderzoeker Tom Durrant.

Significante golfhoogte

Afgaand op de metingen van de boei kunnen de onderzoekers een significante golfhoogte van 14,9 meter noteren. De significante golfhoogte verwijst naar het gemiddelde van de 33% hoogste golven die tijdens de storm zijn gemeten. De 14,9 meter is óók een record voor de Zuidelijke Oceaan, maar valt in het niets bij de recordbrekende significante golfhoogte in her noorden van de Atlantische Oceaan: 19 meter (dat record werd in 2013 gevestigd).

Boost
Durrant en collega’s hebben de golven niet met eigen ogen gezien, maar gaan af op metingen van een boei die in de Zuidelijke Oceaan drijft. De recordbrekende golf ontstond tijdens een heftige storm. Juist in de Zuidelijke Oceaan kunnen tijdens dergelijke stormen enorme golven ontstaan, zo vertelt Durrant. “De aanhoudende en energieke windomstandigheden geven een enorme boost aan de groei van golven en maken de Zuidelijke Oceaan tot de machinekamer voor het genereren van opwellende golven die vervolgens de wereld rond reizen.”

Hoger
De onderzoekers vermoeden dat de recordbrekende 23,8 meter hoge golf die ze hebben gemeten niet de hoogste golf was die tijdens deze storm is ontstaan. “Het is waarschijnlijk dat de hoogste golven nog veel hoger waren,” vertelt Durrant. Iets ten noorden van de locatie van de boei werden namelijk nog hogere golven verwacht. Daar kunnen wel eens golven zijn ontstaan die hoger waren dan 25 meter.

De onderzoekers zijn echter heel tevreden met de metingen die ze hebben. Durrant vertelt te verwachten dat de metingen “enorm bij zullen dragen aan ons begrip van golven die onder de extreme omstandigheden in de Zuidelijke Oceaan ontstaan.”

Bronmateriaal

"A record wave height measured in the Southern Ocean" -Met Ocean

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd