‘Reactie op gevaar hangt samen met geslacht’

 PSYCHOLOGIE  Uit een onderzoek van dr. Andrzej Urbanik is gebleken dat mannen heel anders op gevaar reageren dan vrouwen. Mannen gaan direct analyseren welke acties ze zouden kunnen ondernemen. Vrouwen daarentegen zijn veel meer bezig met de emoties die ze bij waarneming van een gevaar ondervinden.

Urbanik maakte voor dit onderzoek gebruik van functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). Met deze techniek is heel goed te zien in welke hersenhelft activiteit optreedt. De proefpersonen kregen eerst negatieve beelden te zien. Bij de vrouwen ontstond daarbij activiteit in de linker hersenkern. Deze hersenkern brengt de zintuiglijke waarnemingen naar de celebrale cortex. Daar wordt onder meer gevoelens van pijn en plezier geregeld. Mannen vertoonden activiteiten in de linker insula. Daar worden subjectieve gevoelens gecreëerd die later tot acties kunnen leiden.

Een conclusie is dan ook vlug getrokken. Dr. Urbanik: “Het lijkt erop dat mannen – wanneer ze met gevaar worden geconfronteerd – sneller dan vrouwen in actie zullen komen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd