Rat wordt dikker door luchtvervuiling

Experimenten met ratten suggereren dat luchtvervuiling de kans op obesitas vergroot. Grote vraag is of dat ook voor mensen geldt.

Wetenschappers verzamelden een aantal zwangere ratten en hun nageslacht en plaatsten ze in twee ruimtes. In de ene ruimte werden de ratten blootgesteld aan de (zeer vervuilde) lucht uit Peking. In de andere ruimte werden de ratten ook blootgesteld aan lucht uit Peking, maar pas nadat deze gefilterd was en de meeste vervuilende deeltjes eruit waren gehaald.

Stofwisselingsproblemen
Al na negentien dagen vertoonden de longen en levers van de zwangere ratten die aan de vervuilde lucht werden blootgesteld, meer ontstekingen. Ook was hun LDL-cholesterolniveau (cholesterol slecht voor de gezondheid) vijftig procent hoger dan dat van ratten in de andere ruimte. En de cellen van ratten die aan de vervuilde lucht werden blootgesteld waren minder gevoelig voor insuline, iets wat uiteindelijk kan resulteren in diabetes type 2.

Obesitas
Het onderzoek suggereert dat luchtvervuiling resulteert in stofwisselingsproblemen die weer uit kunnen monden in obesitas. De ratten die in de ruimte met vervuilde lucht leefden, waren aan het einde van hun zwangerschap veel zwaarder dan de zwangere ratten in de andere kamer, terwijl beide groepen ratten hetzelfde voedsel kregen. Vergelijkbare resultaten zagen de onderzoekers onder het nageslacht van deze ratten die in dezelfde kamers als hun moeder verbleven. Zodra de jonge ratten die in de kamer met vervuilde lucht verbleven acht weken oud waren, waren ze tussen de 10 en 18 procent zwaarder dan hun soortgenoten in de andere ruimte.

Acht weken
De negatieve effecten die de vervuilde lucht op de ratten had waren na acht weken veel uitgesprokener dan na drie weken, zo moeten de onderzoekers concluderen. Dat suggereert dat langdurige blootstelling aan luchtvervuiling leidt tot ontstekingen en stofwisselingsproblemen die weer kunnen leiden tot overgewicht.

Eerder onderzoek
Het onderzoek onderschrijft eerdere studies die luchtvervuiling in verband brachten met insulineresistentie en ontstekingen in de organen en luchtwegen. “Aangezien chronische ontstekingen gezien worden als een factor die bijdraagt aan obesitas en aangezien stofwisselingsziekten zoals diabetes en obesitas nauw met elkaar samenhangen, leveren onze resultaten duidelijk bewijs dat chronische blootstelling aan luchtvervuiling de kans dat je obesitas ontwikkelt, vergroot,” vertelt onderzoeker Junfeng Zhang.

Als blijkt dat luchtvervuiling ook voor mensen de kans op obesitas vergroot, moeten we snel in actie komen, vindt Zhang. Hij wijst erop dat obesitas vandaag de dag, in deze vervuilde wereld, een groeiend probleem is.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd