Raaf kan ‘kijk dat dan!’ gebaren

Mensen en mensapen zijn heus niet de enigen die er gebaren op nahouden. De raaf heeft ze ook, zo blijkt uit onderzoek.

Wetenschappers bestudeerden het gedrag van raven gedurende twee jaar. Ze letten met name op de lichaamstaal. En al snel ontdekten ze dat de vogel er toch echt wel gebaren op nahoudt.

Baby
De gebaren van de raaf doen een beetje denken aan die van een baby. Baby’s van negen maanden en ouder gebruiken heel eenvoudige gebaren om de aandacht van iemand anders op een object te vestigen. Ze wijzen naar een object of ze tillen het op. Raven doen net zoiets, zo ontdekten de onderzoekers. De vogels gebruiken hun snavel om objecten aan te wijzen of op te tillen.

WIST U DAT?

…de chimpansee wel 66 gebaren kent?

Andere geslacht
Opvallend genoeg gebruikten de raven de gebaren het vaakst wanneer ze met iemand van het andere geslacht communiceerden. En het gebaar wierp zijn vruchten af: de zender mocht zich vaak verheugen in de aandacht van de ontvanger. Die aandacht betrof dan zowel het object als de zender, zo schrijven de onderzoekers in het blad Nature Communications. Waarschijnlijk gebruiken de raven de gebaren om te kijken of de ontvanger interesse heeft of om bestaande relaties te verstevigen.

Verrassing
Dat de raaf gebaren gebruikt, komt toch wel als een verrassing. Lang werd gedacht dat gebaren enkel voor mensen en bepaalde soorten apen waren weggelegd. Maar dat uiteindelijk de raaf aan het rijtje mag worden toegevoegd, is tegelijkertijd ook weer niet zo heel verwonderlijk. Zo is uit eerdere experimenten al gebleken dat de vogels bijzonder intelligent zijn.

Door dit soort onderzoeken hopen de onderzoekers uiteindelijk meer te weten te komen over het ontstaan van de taal die wij mensen erop nahouden. De studie laat wel zien dat we ons voor dat onderzoek zeker niet moeten beperken tot mensen en primaten: ook andere diersoorten kunnen ons meer vertellen over communiceren.

Bronmateriaal

""Look at that!" -- ravens use gestures, too" - Eurekalert.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door hep (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd