Qat maakt gebruiker impulsiever

De drug qat zorgt ervoor dat mensen minder goed in staat zijn om ongewenste handelingen of prikkels te onderdrukken. Dat blijkt uit de allereerste studie naar de invloed van qat. De onderzoekers noemen de resultaten zorgwekkend. Verminderde zelfbeheersing werkt meer drugsgebruik, maar ook risicovol gedrag zoals roekeloos rijden of criminaliteit in de hand.

De onderzoekers verzamelden een aantal mensen die vaak qat gebruikten en mensen die geen drugs gebruikten. De proefpersonen moesten naar een scherm kijken en op een knop drukken als er een naar links of rechts wijzende groene pijl verscheen. Als de pijl rood was, mochten ze juist niet drukken.

Experiment
De proefpersonen die vaak qat nuttigden, waren als het om de groene pijlen ging ongeveer net zo snel en precies als de andere mensen. Maar zij hadden wel veel meer moeite om bij het verschijnen van een rode pijl niet te drukken. De onderzoekers concluderen dat het gebruik van qat invloed heeft op de inhibitie, oftewel het afremmen van prikkels. En dat kan gevaarlijk zijn. Want mensen die niet in staat zijn om bepaalde prikkels te onderdrukken, hebben daar zowel in hun sociale als persoonlijke leven last van. Ze rijden bijvoorbeeld vaker te hard of laten zich gemakkelijker overhalen tot crimineel gedrag.

Steeds meer
De resultaten zijn volgens de onderzoekers extra zorgwekkend, omdat steeds meer mensen qat gebruiken. In Nederland is de drug zelfs legaal.

Over qat
Qat komt van de qatplant. Als mensen op de blaadjes van de plant kauwen, komen sappen vrij die ervoor zorgen dat de gebruiker actiever en spraakzamer wordt. Gevoelens van honger of vermoeidheid verdwijnen.

Het onderzoek van de wetenschappers is verschenen in het blad Frontiers in Cognition.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Leiden

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd