Pterosaurussen kwijnden niet weg, maar verdwenen tijdens hun gloriedagen

Dat blijkt uit de ontdekking van honderden gefossiliseerde pterosaurussen in Marokko.

Pterosaurussen zijn gigantische vliegende reptielen die ten tijde van de dinosaurussen over het luchtruim heersten. Ze zouden zo’n 66 miljoen jaar geleden – tegelijkertijd met de dino’s en nog tal van andere soorten – van de aardbodem zijn geveegd toen een planetoïde op aarde insloeg. Aangenomen wordt echter dat de ondergang van de pterosaurussen lang voor die ruimtesteen op aarde plofte al was ingezet. Onderzoekers trokken die conclusie omdat er tot op heden maar weinig fossiele resten zijn ontdekt van pterosaurussen die tegen het eind van het dino-tijdperk leefden. Het suggereerde dat de vliegende reptielen toen al vrij schaars waren en dus reeds hard op weg waren om uit te sterven.

Marokko
Maar een nieuw onderzoek veegt die conclusie op overtuigende wijze van tafel. In Marokko hebben onderzoekers namelijk honderden fossiele resten ontdekt van pterosaurussen die tegen het einde van het Krijt (oftewel rond 66 miljoen jaar geleden) leefden. De resten behoren toe aan zeven soorten pterosaurussen die tot drie verschillende families gerekend kunnen worden.

WIST JE DAT…

…recent onderzoek heeft aangetoond dat pasgeboren pterosaurussen niet konden vliegen?

Enorme diversiteit
De ontdekte pterosaurussen hadden spanwijdtes die uiteenliepen van twee tot bijna tien meter en wogen tot wel 200 kilo. De fossiele resten zijn iets meer dan 66 miljoen jaar oud, wat betekent dat we hier te maken hebben met enkele van de laatste pterosaurussen op aarde. De vondst getuigt van een enorme diversiteit onder deze pterosaurussen. Behalve de spanwijdte loopt ook de omvang en vorm van verschillende lichaamsdelen (zoals de bek en nek) sterk uiteen, wat suggereert dat de soorten elk hun eigen niche hadden.

Gloriedagen
De vondst in Marokko maakt duidelijk dat de pterosaurussen kort voor de planetoïde op aarde insloeg, misschien wel hun gloriedagen beleefden en zeker niet aan het wegkwijnen waren. “De Marokkaanse fossielen onthullen het laatste hoofdstuk van het verhaal van de pterosaurussen en ze vertellen ons dat pterosaurussen het luchtruim boven land en water domineerden, zoals ze dat al 150 miljoen jaar deden,” aldus onderzoeker Brian Andes.

Dat onderzoekers daar eerder – op basis van schaarse fossiele resten uit het Krijt – hun twijfels over hadden, is goed te verklaren. “Om zo groot te kunnen groeien en nog steeds in staat te zijn om te vliegen, ontwikkelden de pterosaurussen ongelofelijk lichtgewichte skeletten met botten die hol waren en dunne wanden hadden,” vertelt onderzoeker Nick Longrich. “Het betekent helaas dat deze botten ook heel fragiel waren en dat er maar weinig gefossiliseerd zijn.”

Bronmateriaal

"Pterosaurs went out with a bang, not a whimper" - PLOS Biology

Afbeelding bovenaan dit artikel: mrganso / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd