Psychische klachten aanvaarden gaat depressie tegen

Een cursus die mensen leert om zich niet langer tegen hun psychische problemen te verzetten, is een goede manier om lichte tot matige psychische problemen en angsten het hoofd te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Vóór de cursus had 83 procent van de proefpersonen last van depressieve klachten. Na afloop was dat nog maar dertig procent.

Zo’n 2,5 miljoen Nederlanders hebben te maken met angst en/of lichte tot matige depressieve klachten. Zij lopen daarmee allemaal een verhoogd risico op een depressieve stoornis. Wetenschappers van de universiteit van Twente wilden zien in hoeverre het verzet daartegen een depressie in de hand werkt.

Opzet
Ze verzamelden 376 mensen en verdeelden de groep in drieën. Een deel volgde de cursus Voluit Leven (dit is een zelfhulptherapie die erop gericht is om mensen te helpen hun negatieve gedachten en emoties te aanvaarden) en kreeg ook de maximale emailbegeleiding. De andere groep volgde de cursus, maar kreeg minimale begeleiding. Een controlegroep volgde de cursus niet.

Effect
Voorafgaand aan het experiment werd aan de hand van vragenlijsten bepaald in hoeverre de proefpersonen aan een depressie leden. Negen weken nadat de cursus was afgelopen, mat men dat opnieuw. Vóór de cursus leed 83 procent aan depressieve klachten. Na de cursus was dat nog maar dertig procent. Ook de angst en vermoeidheid was afgenomen. In de controlegroep was dat effect kleiner: daar leed nog 70 procent aan neerslachtigheid.

Voluit Leven is een cursus waarin gewerkt wordt met een boek en een audio-cd met diverse mindfulness-oefeningen. Volgens de onderzoekers was er geen verschil tussen de groep die minimale en maximale begeleiding kreeg. Helemaal geen begeleiding is in ieder geval geen optie, zo concludeert onderzoeker Ernst Bohlmeijer. “Uit eerder onderzoek blijkt dat veel mensen anders onvoldoende motivatie hebben om de cursus volledig uit eigen beweging af te ronden.”

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Twente

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd