Promotie van sigaretten maakt de mens zeven dagen zwak

sigaret

Hoelang heeft een film waarin roken gepromoot wordt, effect? Zeven dagen, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. In de zeven dagen nadat studenten aan een boodschap waarin roken gepromoot werd, werden blootgesteld bleken ze een verhoogde kans te hebben om daadwerkelijk een sigaret op te steken.

Onderzoekers verzamelden 134 proefpersonen die tussen de 18 en 24 jaar oud waren. Onder de proefpersonen bevonden zich niet-rokers en mensen die regelmatig een sigaret opstaken. Ze kregen allemaal een apparaatje waarmee ze konden registreren wanneer ze te maken kregen met een boodschap die roken promootte. Nadat de proefpersonen aan een boodschap waarin roken gepromoot werd, waren blootgesteld, kregen ze vragen voorgeschoteld waarmee vast werd gesteld of ze geneigd waren om te gaan roken en hoe goed ze in staat waren om de verleiding van een sigaret te weerstaan.

Boodschap

Hoewel adverteren voor sigaretten in de meeste landen inmiddels verboden is, worden we nog altijd aan promotie van sigaretten blootgesteld. Bijvoorbeeld in winkels waar sigaretten verkocht worden. Of in speelfilms waarin veelvuldig gerookt wordt.

Het onderzoek levert opvallende resultaten op. Zo blijkt de kans dat iemand een sigaret opsteekt, direct nadat deze bloot is gesteld aan een promotieboodschap voor de sigaret, 22 procent te groeien. Met elke dag die er sinds de promotieboodschap verstrijkt, neemt de neiging om een sigaret op te steken, af. Toch bleken de proefpersonen tot zeven dagen nadat ze de boodschap gezien hadden, sterker geneigd om een sigaret op te steken.

De onderzoekers keken naar het effect dat één promotieboodschap op proefpersonen had. In werkelijkheid is de situatie echter nog complexer. De proefpersonen bleken tijdens de drie weken die het onderzoek duurde, meerdere promotieboodschappen voor de sigaret tot zich te nemen. “Onze resultaten suggereren dat blootstelling aan promotieboodschappen nog voordat het effect van de vorige promotieboodschap is uitgewerkt, de kans dat iemand gaat roken op de lange termijn kan verhogen,” legt onderzoeker Steven Martino uit. “Dat kan mogelijk verklaren waarom blootstelling aan deze mediaboodschappen voortdurend een effect kan hebben op de houding en het gedrag van mensen als het gaat om roken.”

Bronmateriaal

"Influence of pro-smoking media messages lasts 7 days, study finds" - RAND Corporation (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Fried Dough (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd