Probleem in het onderwijs: docenten weten niet meer of een AI of een echte student toets maakt

Een van de vele slimmigheidjes van AI is dat hij tentamenvragen kan beantwoorden voor studenten. Mogelijk wordt dat een groot probleem in het onderwijs. Onderzoekers hebben nu al aangetoond dat docenten nauwelijks het verschil kunnen zien tussen antwoorden van kunstmatige intelligentie en echte studenten.

Om precies te zijn bleef het in 94 procent van de gevallen onopgemerkt dat ChatGPT de tentamenvragen had beantwoord. Gemiddeld behaalde de chatbot ook hogere cijfers dan de studenten zelf op de psychologietentamens van het eerste en tweede jaar. De onderzoekers hadden niet verwacht dat kunstmatige intelligentie zo goed zou presteren. “We wisten uit eerder onderzoek dat AI hele goede antwoorden kon produceren op tentamenvragen dus dat was niet eens zo verrassend. Wat we niet wisten was of docenten het zouden merken als 100 procent van de antwoorden door AI geschreven zou zijn”, aldus hoofdonderzoeker Peter Scarfe van de University of Reading tegen Scientias.nl. En dat bleken de meeste leraren dus inderdaad niet door te hebben.

Nog nét niet even slim
AI scoorde substantieel beter op tentamens dan echte studenten, maar niet op alle vragen. “De AI worstelde met de beantwoording van vragen uit een module in het laatste jaar. Daarvoor was een diepere integratie van informatie en analyse vereist. Maar AI gaat continu vooruit, dus in de toekomst zal het ook meer van deze ingewikkeldere vraagstukken kunnen oplossen”, verwacht Scarfe.

De onderzoekers noemen deze grootste studie in zijn soort een ‘wake-upcall’ voor het onderwijs. Ze raden scholen en universiteiten aan om maatregelen te nemen. De onderzoeker legt uit: “Er zijn wel een paar oplossingen. Ten eerste is er een verschuiving nodig naar meer ‘authentieke’ vormen van toetsen. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat studenten praktisch moeten demonstreren wat ze geleerd hebben in plaats van erover te schrijven. Er zullen ook meer tentamens komen met strenger persoonlijk toezicht.”

AI is een blijvertje
De afgelopen tijd zijn universiteiten en andere scholen juist meer tentamens en toetsen via de computer gaan afnemen, maar mogelijk gaan we dus weer terug naar ouderwets met pen en papier en een streng rondlopende docent. Het is volgens de onderzoeker een probleem dat nu al aan de orde is. “Hier aan de University of Reading doen we een enorme berg onderzoek om te kijken hoe onze tentamens er de komende jaren gaan uitzien en hoe AI kan worden ingebouwd om de leerervaring te verbeteren. AI is een blijvertje en studenten gaan het ook na hun studie gebruiken op de werkvloer.”

“Als sector moeten we het eens worden over hoe we verwachten dat studenten AI gebruiken in hun werk. Hetzelfde geldt voor het bredere gebruik van AI in andere delen van het leven om een vertrouwenscrisis in de samenleving te voorkomen”, zegt ook professor Etienne Roesch. “Onze studie benadrukt de verantwoordelijkheid die we hebben als producenten en consumenten van informatie. We moeten onze inspanningen verdubbelen om onze academische integriteit te behouden.”

Tentamens AI-proof
Professor Elizabeth McCrum, die zich bezighoudt met de onderwijservaring van studenten aan de University of Reading, vult aan: “Het is duidelijk dat AI voor een transformatie zorgt in vele aspecten van ons leven, inclusief hoe we studenten onderwijzen en toetsen.” Ze wil benadrukken dat ze op de Britse universiteit niet tegen het gebruik van AI zijn, maar het juist willen integreren in het onderwijs om zo studenten een nog betere studie te bieden en betere voor te bereiden op hun toekomstige werk.

“Oplossingen zijn onder meer om tentamens meer in lijn te brengen met de vaardigheden die studenten nodig hebben op de werkvloer, inclusief het gebruik van AI. In Reading hebben we al onze lessen al in detail bestudeerd om ze AI-proof te maken. Ik heb er vertrouwen in dat we nu in een sterke positie zijn om onze huidige en toekomstige studenten te leren over en te laten profiteren van de snelle ontwikkelingen in AI”, klinkt het tot besluit.

Bronmateriaal

"A real-world test of artificial intelligence infiltration of a university examinations system: A “Turing Test” case study" - PLoS ONE
Interview met hoofdonderzoeker Peter Scarfe van de University of Reading
Afbeelding bovenaan dit artikel: vidhyarthidarpan / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd