Pre- en postnatale depressie treft ook veel vaders

Nieuw onderzoek suggereert dat maar liefst één op de 25 mannen symptomen van een postnatale depressie vertoont.

Onderzoekers bestudeerden meer dan 3500 Nieuw-Zeelandse mannen gedurende het derde trimester van de zwangerschap van hun vrouw/vriendin. Negen maanden na de geboorte van hun kinderen, werden de mannen opnieuw onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat één op de 25 mannen symptomen van postnatale depressie vertoonden. Eén op de 50 maakte melding van symptomen die geassocieerd worden met een prenatale depressie.

Stress
Uit het onderzoek blijkt verder dat aanstaande vaders een grotere kans hadden op een prenatale depressie als ze te kampen hadden met stress of een slechte gezondheid. Mannen die na de geboorte van hun kind symptomen van een depressie vertoonden, bleken vaak sociale- of relatieproblemen te hebben. Ook mannen die al eerder met een depressie te maken hadden gehad of werkeloos waren bleken een verhoogde kans op een postnatale depressie te hebben.

WIST JE DAT…

…kinderen stress met zich meebrengen en dan met name voor de moeder?

Bewustwording
Het onderzoek is heel belangrijk, stelt onderzoeker Lisa Underwood. Ze benadrukt dat er tegenwoordig vrij veel aandacht is voor postnatale depressies onder vrouwen, maar dat mannen er maar bekaaid vanaf komen. En dat moet anders. “We worden ons steeds meer bewust van de invloed die vaders hebben op de psychosociale en cognitieve ontwikkeling van hun kinderen. Aangezien een depressie bij de vader een direct en indirect effect kan hebben op kinderen is het belangrijk dat we deze tijdig herkennen en behandelen. En dat begint met een stukje bewustwording omtrent de risicofactoren.”

Hoewel dus zowel mannen als vrouwen een pre- en postnatale depressie kunnen hebben, zijn er ook grote verschillen. Zo blijkt uit het onderzoek dat mannen met name last hebben van symptomen die geassocieerd worden met een prenatale depressie. Bij vrouwen komt de postnatale depressie juist vaker voor. Ook komen pre- en postnatale depressies over het algemeen vaker voor bij vrouwen. Zo blijkt uit een ander onderzoek dat één op de 8 vrouwen symptomen van een prenatale depressie vertoont. Eén op de twaalf ervaart symptomen van een postnatale depressie. En één op de vier vrouwen met een prenatale depressie had ook een postnatale depressie.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd