Prachtige foto van pasgeboren ijsberg

Deze ijsberg is ongeveer twee keer zo groot als Den Bosch.

De ijsberg – die de naam B44 heeft gekregen – kwam eind september los van de gletsjertong van Pine Island-gletsjer. De ijsberg is volgens de laatste berichten zo’n 185 vierkante kilometer groot. Eerder konden we de ijsberg al bewonderen op beelden die met behulp van een radarsysteem waren gemaakt. Maar nu is er dankzij satellieten ook een echte foto van de ijsberg gemaakt.

Foto: Landsat / NASA Earth Observatory / Joshua Stevens.

De ijsberg op de foto is niet heel bijzonder, want de Pine Island-gletsjer verliest regelmatig ijsbergen. Sinds 2000 is deze al zo’n vijf keer een groot stuk ijs kwijtgeraakt. Dat gebeurde in 2001, 2007, 2011, 2015 en 2017. Het afbreken van ijsbergen is in feite een natuurlijk proces: de Pine Island-gletsjer duwt ijs op zee en op een gegeven moment wordt het drijvende deel van de gletsjer zo omvangrijk dat er wel een stuk los moet komen.

Toch maken onderzoekers zich enigszins zorgen over de afkalvingen die in 2015 en 2017 hebben plaatsgevonden. Deze onderscheiden zich namelijk van eerdere afkalvingen. Normaal gesproken wordt een ijsberg geboren nadat er aan de rand van de gletsjertong een scheur ontstaat. Het ontstaan van scheuren is op die plek heel logisch: het ijs is er dun. Maar in 2015 en 2017 ontstonden de scheuren op grotere afstand van het uiteinde van de gletsjertong. Bovendien lijken ze vanaf de onderzijde van de gletsjertong te zijn ontstaan en dus te herleiden te zijn naar de opwarming van het water onder de gletsjertong.

Die aantasting van onderaf zal waarschijnlijk leiden tot nog meer afkalvingen en verdere afbrokkeling van de gletsjertong. En hoe lichter die tong – die een tegenwicht voor de achterliggende gletsjer vormt – hoe gemakkelijker de Pine Island-gletsjer ijs in zee kan duwen. En daarmee wordt ook de bijdrage die deze gletsjer aan de zeespiegelstijging levert, groter.

Bronmateriaal

"Pine Island Glacier Births New Berg" - NASA Earth Observatory

Afbeelding bovenaan dit artikel: Landsat / NASA Earth Observatory / Joshua Stevens.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd