Potvissen vol met vervuilende stoffen

Wetenschappers hebben ontdekt dat het lichaam van potvissen veel vervuilende stoffen bevat. De onderzoekers vonden in de gigantische dieren onder meer de pesticide DDT, hexachloorbenzeen en nog eens zo’n dertig soorten polychloorbifenyl. Opvallend genoeg bevatten de potvissen nabij de beschermde Galapagoseilanden de meeste vervuilende stoffen.

De vervuilende stoffen belanden voornamelijk via de bek in het lijf van de potvissen. De vervuilende stoffen zitten al in het eten van het dier. Maar ook absorptie via de huid is een manier om de vervuilende stoffen binnen te krijgen.

Enzym
De onderzoekers bestudeerden potvissen in de Stille Oceaan en maten in welke mate het enzym CYP1A1 voorkwam. Dit enzym zet vervuilende stoffen om en is dus een goede indicator voor de hoeveelheid chemicaliën. De wetenschappers ontdekten dat de dieren nabij de Galapagoseilanden het meest vervuild waren. Of dat ook betekent dat er hier meer vervuilende stoffen in het water of in de voedselketen zitten, is onduidelijk. De potvissen die het verst van de continenten leefden, waren het schoonst.

WIST U DAT…

…steeds meer walvissen door de zon verbranden?

Volharden
Onderzoeker Celine Godard-Codding benadrukt dat de meeste vervuilende stoffen door mensen in omloop zijn gebracht. “De oceanen worden gezien als de laatste rustplaats voor de meest volhardende vervuilende stoffen.”

Welk effect de vervuilende stoffen op de potvissen hebben, is eveneens onduidelijk. Maar uit eerder onderzoek is gebleken dat de chemische stoffen andere dieren grote schade toe kunnen brengen.

Bronmateriaal

"Sperm whales full of pollutants" - News.discovery.com

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd