Positieve stereotypering hindert prestaties

Een positieve stereotypering zoals ‘Meisjes zijn hier goed in’ resulteert lang niet altijd in betere prestaties, zo blijkt.

Wetenschappers trekken die conclusie na experimenten met vier- en zevenjarige kinderen. De kinderen kregen te horen dat een groep – waar zij wel of niet toe behoorden – een bepaalde taak naar verwachting goed zouden uitvoeren. Bijvoorbeeld: ‘Meisjes zijn heel goed in deze taak’. Of ‘Jongens kunnen dit beter’.

WIST U DAT…

…zowel jongens als meisjes steeds eerder volwassen worden?

Die opmerkingen misten hun uitwerking niet. Kinderen presteerden – ongeacht of ze nu wel of niet tot die groep behoorden – slechter. “Deze resultaten suggereren dat we voorzichtig moeten zijn met het doen van uitspraken over de vaardigheden van sociale groepen zoals jongens en meisjes,” stelt onderzoeker Andrei Cimpian. “Het is niet alleen twijfelachtig of die uitspraken wel kloppen, maar we geven ook een verkeerde boodschap af.”

Door uitspraken als ‘jongens zijn hier goed in’ krijgen kinderen namelijk het idee dat een goed eindresultaat niet het resultaat is van inspanningen, maar van een aangeboren factor. In dit geval: of u van het mannelijk of vrouwelijk geslacht bent. Kinderen krijgen dus een verkeerd beeld van wat nodig is om succesvol te zijn. “En dat ondermijnt de prestatie.” Ook al zijn de uitspraken juist bedoeld om tot betere prestaties te leiden.

Bronmateriaal

"Even positive stereotypes can hinder performance, researchers report" - Illinois.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jason Pratt (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd