Pinda-allergie lijkt echt te genezen te zijn

Een nieuwe behandeling blijkt er zelfs vier jaar later nog voor te zorgen dat mensen met de allergie gewoon pinda’s kunnen eten.

In 2012 verzamelden Amerikaanse onderzoekers een aantal kinderen met een ernstige – potentieel dodelijke – pinda-allergie. De helft van de kinderen onderging een immunotherapie. Zij kregen over een periode van achttien maanden een probioticum en pinda-eiwitten toegediend. De hoeveelheid pinda-eiwit werd in die periode geleidelijk aan opgebouwd. De andere helft van de kinderen ontving een placebo. Na achttien maanden bleek 82 procent van de kinderen die de immunotherapie hadden ondergaan, tolerant te zijn voor pinda’s. Zij konden dus zonder klachten pinda’s eten. Ter vergelijking: na afloop van diezelfde periode was maar vier procent van de kinderen die een placebo ontvangen hadden in staat om klachtenvrij pinda’s te eten (dat lijkt misschien vreemd, maar het is zeker niet ongewoon dat kinderen over een allergie heen groeien).

Na het onderzoek
Na afloop van het onderzoek kregen de kinderen die de immunotherapie hadden ondergaan en zonder klachten pinda’s konden eten, de opdracht om thuis gewoon pinda’s te blijven nuttigen. De kinderen die nog steeds allergisch waren, kregen het advies om pinda’s te blijven vermijden.

Vier jaar later
Inmiddels zijn we vier jaar verder en hebben onderzoekers de deelnemers aan dit onderzoek opnieuw onderzocht. En het levert verrassende resultaten op. Het grootste deel van de kinderen (80 procent) die na de behandeling gewoon pinda’s konden eten, bleek vier jaar later nog steeds klachtenvrij pinda’s te eten. Wat interessant is, is dat deze kinderen na afloop van de behandeling geen specifieke opdrachten kregen omtrent het eten van pinda’s. Ze mochten gewoon zelf weten wanneer en hoeveel pinda’s ze aten. “De helft van deze kinderen at regelmatig gemiddelde tot grote hoeveelheden pinda’s, terwijl anderen zeer onregelmatig pinda’s eten,” legt onderzoeker Mimi Tang uit. “Het belang van deze ontdekking is dat deze kinderen in staat zijn om pinda’s te eten zoals kinderen die geen pinda-allergie hebben dat doen en nog steeds in staat zijn om tolerant te blijven en beschermd zijn tegen de reacties op de pinda.”

Allergietest
De onderzoekers gingen nog een stap verder. Ze lieten de kinderen die de immunotherapie hadden ondergaan en daarna zonder klachten pinda’s konden nuttigen een experiment ondergaan. De kinderen kregen de opdracht om acht weken lang geen pinda’s te eten en ze vervolgens weer aan hun dieet toe te voegen. Zeventig procent van de kinderen bleek dat testje te doorstaan en na die acht weken nog steeds klachtenvrij pinda’s te kunnen eten.

“De resultaten suggereren dat onze behandeling effectief is en een tolerantie op lange termijn – tot wel vier jaar na de behandeling – bewerkstelligt en veilig is,” aldus Tang. Het is volgens de onderzoekers voor het eerst dat er zulk overtuigend bewijs is gevonden dat suggereert dat de pinda-allergie genezen kan worden. “Hiermee hebben we een enorme stap gezet in de richting van een effectieve behandeling die voedselallergieën in westerse samenlevingen aanpakt.”

Bronmateriaal

"Research trial shows evidence that a cure may be possible for peanut allergy" - Murdochs Children Research Institute
Foto: Couleur / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd