Pijn wordt een objectief begrip

Pijn: iedereen ervaart het anders. Maar in de toekomst kan het toch wel eens een objectief en meetbaar begrip worden.

Hoe pijnlijk zijn bepaalde ziekten of ingrepen nu echt? De enigen die dat weten, zijn de mensen die de ziekten onder de leden hebben gehad of de ingrepen hebben moeten ondergaan. Zij kunnen er wel over vertellen, maar de ervaring leert dat iedereen pijn anders ervaart.

Werkelijkheid
Het zou zowel voor artsen als onderzoekers een stuk gemakkelijker zijn als pijn een meetbaar begrip was. En het lijkt erop dat dat werkelijkheid wordt, zo is in het blad PLoS ONE te lezen.

WIST U DAT…

…daverend lachen de pijn verzacht?

Experiment
Onderzoekers stelden een groep mensen bloot aan pijn en keken wat er in de hersenen gebeurde. Een machine die in staat was om te leren en zich aan te passen analyseerde alle resultaten. Deze computer ging op zoek naar verbanden en ‘vertaalde’ als het ware de activiteit in de hersenen naar een antwoord op de vraag: heeft deze proefpersoon pijn?

Resultaten
Uit het experiment blijkt dat de computer het in 81 procent van de gevallen bij het juiste eind had en kon vaststellen of een proefpersoon pijn had of niet. Hoewel het een kleinschalig onderzoek was en de pijn waar de proefpersonen aan blootgesteld werden natuurlijk heel anders is dan ‘echte’ pijn, geeft het experiment de onderzoekers moed. Het bewijst namelijk dat pijn meetbaar is.

Uit nader onderzoek moet blijken of ook chronische pijn meetbaar is en of er onderscheid gemaakt kan worden tussen verschillende niveaus van pijn.

Bronmateriaal

"An Objective Way to Measure Pain" - Technologyreview.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jon Candy (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd