Pijn van vijand komt harder binnen dan pijn van vriend

brein

Nieuw onderzoek bewijst – heel verrassend – dat het deel van ons brein dat actief wordt wanneer we anderen zien lijden, aanzienlijk actiever wordt als we zien hoe een vijand lijdt dan wanneer we zien hoe een vriend lijdt. Het suggereert dat het spreekwoord ‘Hou je vrienden dicht bij je, maar je vijanden dichterbij’ door het brein gehandhaafd wordt.

Onderzoekers van de universiteit van Soutern-California verzamelden een aantal Joodse proefpersonen en lieten ze filmpjes zien waarin antisemieten en tolerante personen pijn leden. Terwijl de proefpersonen naar de beelden keken, werd hun brein bestudeerd. De onderzoekers waren vooral geïnteresseerd in het deel van het brein dat actief wordt wanneer we zien dat een ander pijn lijdt. Dit deel van het brein wordt ook wel geassocieerd met gevoelens van medeleven, omdat het ons helpt om ons de pijn van anderen in te beelden.

Uit het onderzoek bleek dat dit deel van het brein verrassend genoeg actiever werd wanneer de vijanden van de proefpersonen (de antisemieten) pijn leden. Het suggereert voorzichtig dat dit deel van het brein meer betrokken is bij het verwerken van pijn dan bij het opwekken van empathie.

Dat dit deel van het brein juist actief wordt als we zien dat onze vijanden lijden, lijkt heel verrassend. Maar ergens is het ook wel logisch, zo stellen de onderzoekers. “Wanneer we een actiefilm zien en de slechterik verslagen lijkt, dan letten we op het moment dat hij verslagen wordt, heel goed op,” legt onderzoeker Lisa Aziz-Zadeh uit. “We kijken goed naar hem om te zien of hij echt verslagen is, want dat is belangrijk om in te kunnen schatten of hij later nog wraak gaat nemen.” Blijkbaar vindt ons brein dat zo belangrijk dat het zich intensiever richt op de pijn van onze vijanden dan op de pijn van onze vrienden.

Bronmateriaal

"Keep your friends close, but …" - USC.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Mysid (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd