Persoonlijkheid man en vrouw verschilt flink

Komen mannen toch van Mars en vrouwen toch van Venus? Het lijkt er wel op, zo concluderen wetenschappers.

Wetenschappers trekken die conclusie na een onderzoek onder meer dan 10.000 mensen. Hun onderzoek is terug te vinden in het blad PLoS ONE.

Manier
Wat de onderzoekers in hun paper eigenlijk beschrijven, is hun onderzoek naar de beste manier om verschillen tussen man en vrouw vast te stellen. En zij denken die manier gevonden te hebben.

WIST U DAT…

Grote verschillen
Ze bestudeerden de persoonlijkheid van meer dan 10.000 mensen (de helft vrouw, de helft man). Er werd bijvoorbeeld gekeken naar persoonlijkheidskenmerken als ‘gevoeligheid’ en ‘perfectionisme’. Wanneer de onderzoekers de gehele persoonlijkheid van mannen en vrouwen naast elkaar legden, ontstonden grote verschillen. Maar wanneer ze naar persoonlijkheidstrekjes op zich keken, waren die verschillen veel kleiner.

Grotere plaatje
Over het algemeen kijken wetenschappers bij het vergelijken van persoonlijke trekjes van mannen en vrouwen maar naar één kenmerk tegelijkertijd. Volgens de onderzoekers onderschat die aanpak echter de verschillen tussen mannen en vrouwen. Is dat correct? Er is in ieder geval wel iets voor te zeggen, zo legt onderzoeker Richard Lippa in een blog over het onderzoek uit. Hij vergelijkt de persoonlijkheid in zijn blog met het menselijk lichaam. Wanneer we het lichaam van de man en vrouw vergelijken dan kan dat op twee manieren. Of we kijken naar de verschillen van specifieke ‘onderdelen’ en nemen daar het gemiddelde van. Het resultaat: de verschillen tussen man en vrouw zijn niet zo groot. Of we kijken naar het grotere plaatje, zoals de onderzoekers in PLoS ONE voor de persoonlijkheid bepleiten. Dan blijken de verschillen veel groter te zijn.

Het grotere plaatje bevat ook verschillen die ogenschijnlijk op zichzelf niet zo’n grote invloed hebben, maar die samen met die andere verschillen toch een flink verschil maken. De onderzoekers concluderen dan ook dat we de persoonlijkheidsverschillen tussen mannen en vrouwen mogelijk jaren onderschat hebben.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd