Persoonlijkheid beïnvloedt ouderdom van het brein

Psychologen vermoeden dat er een verband is tussen persoonlijkheid en de achteruitgang van het brein. Ze bestudeerden de MRI-scans, demografische en persoonlijke gegevens van 79 mensen tussen de 44 en 88 jaar. Het brein van neurotische mensen bleek aanzienlijk sneller te verouderen.

“Dit is een eerste stap in het bestuderen van de invloed van persoonlijkheid op het ouder worden van het brein,” vertelt onderzoeker Denise Head. “Onze data laten een verband zien tussen persoonlijkheid en hersenvolume, vooral in de delen van de hersenen waar emotionele en sociale processen worden verwerkt. Dat wijst erop dat persoonlijkheid de mate van veroudering van de hersenen beïnvloedt.”

Hersenvolume
Nader onderzoek moet uitwijzen of de onderzoekers op het juiste spoor zitten, maar vooralsnog wijst alles erop dat persoonlijkheid de veroudering in de hand werkt. Zo bleken de proefpersonen met neurotische trekjes een kleiner hersenvolume te hebben dan de mensen die zich heel goed bewust waren van dingen. Dat hersenvolume neemt verder af wanneer mensen ouder worden.

Stress
“Er zijn heel veel dierenstudies die suggereren dat chronische stress schadelijk is voor het brein,” vertelt onderzoeker Jonathan Jackson. “En dat bracht ons bij de hypothese dat datzelfde ook bij oudere volwassenen het geval was. We namen aan dat neurose een negatieve invloed heeft op het hersenvolume. Hierbij richtten we ons met name op de prefrontale cortex, omdat daar de grootste veranderingen optreden wanneer iemand ouder wordt.”

Verval
De onderzoekers ontdekten dat hun hypothese klopte en dat het brein van neurotische mensen op hogere leeftijd sneller in verval raakt. Hoe dat komt, is nog onduidelijk. Wellicht maakt neurotisch gedrag het brein kwetsbaarder.

Opvallend genoeg is de persoonlijkheid ook het eerste wat verandert wanneer iemand aan alzheimer lijdt. Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat mensen met alzheimer neurotischer worden. Er is dus zeker een verband tussen persoonlijkheid, gedrag en de verandering van het brein. Maar hoe die factoren zich precies ten opzichte van elkaar verhouden, blijft nog even onduidelijk.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd