PC kan gefrustreerde glimlach nu van vrolijke glimlach onderscheiden

Wist u dat de meeste mensen lachen wanneer ze gefrustreerd zijn? Onderzoekers zorgen er nu voor dat een computer een gefrustreerde en een vrolijke lach van elkaar kan onderscheiden.

Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology verzamelden een groep mensen en vroegen de proefpersonen om een vrolijk en een gefrustreerd gezicht te trekken. Daarna kregen de proefpersonen een vragenlijst voor zich die zo was samengesteld dat mensen er gefrustreerd van raakten. Ook keken de proefpersonen een film waar ze om moesten lachen. In beide situaties werden de mensen gefilmd.

Lachen
Wanneer mensen moesten doen alsof ze gefrustreerd waren, lachten ze niet. Maar wanneer ze echt gefrustreerd waren (door de vragenlijst) lachten ze wel. De onderzoekers bestudeerden foto’s van een gefrustreerde lach en een vrolijke lach. Deze bleken haast niet van elkaar te onderscheiden. Maar wanneer ze de bewegende beelden bekeken, ontdekten ze wel verschillen. De gefrustreerde lach bleek namelijk heel anders tot stand te komen dan de vrolijke lach. De vrolijke lach ontstond geleidelijk, terwijl de gefrustreerde lach snel ontstond en ook weer snel verdween.

WIST U DAT…

…positieve emoties ervoor zorgen dat we minder alert worden?

Computer
Die nieuwe informatie verwerkten de onderzoekers in een computerprogramma. De computer bleek vervolgens uitstekend in staat te zijn om een vrolijke lach van een gefrustreerde lach te onderscheiden. Sterker nog: de computer was er beter in dan mensen.

Het onderzoek heeft meerdere implicaties. Zo kan het computers helpen om mensen beter te ‘begrijpen’. Wanneer een pc een gefrustreerde lach herkent, kan deze die lach aangrijpen om in actie te komen en te proberen de frustratie weg te nemen. Maar ook wij kunnen gebaat zijn bij de nieuwe kennis over de gefrustreerde lach. Zo kan het onderzoek gebruikt worden om mensen die gezichtsuitdrukkingen moeilijk kunnen ‘vertalen’ te helpen dat beter te doen. Denk dan bijvoorbeeld aan mensen met autisme. “Mensen met autisme wordt geleerd dat een lach betekent dat iemand gelukkig is,” vertelt onderzoeker Ehsan Hoque. Maar zo simpel is het dus niet. Ook marketeers kunnen gebaat zijn bij de studie. “Als een klant lacht, wil dat nog niet zeggen dat deze tevreden is. De onderliggende betekenis van de lach is cruciaal.”

Bronmateriaal

"Is that smile real or fake?" - MIT.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Hoque et al.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd