Pasgetrouwden weten onbewust vaak heel goed of hun huwelijk een succes wordt of niet

getrouwd

Wanneer we elkaar het ja-woord geven, kunnen we doorgaans onmogelijk voorspellen of het huwelijk een groot succes of een groot drama wordt. Toch? Nou, dat klopt niet helemaal. Nieuw onderzoek suggereert dat pasgetrouwde stellen onbewust vaak al weten of hun prille huwelijk een lang en gelukkig leven beschoren is of niet.

Onderzoekers van de Florida State University verzamelden 135 heteroseksuele stellen die zes maanden of korter getrouwd waren. De stellen kregen twee soorten vragenlijsten voorgelegd en namen deel aan een experiment. Zo kregen de proefpersonen de vraag om te vertellen hoe tevreden ze met hun huwelijk waren en uit te weiden over specifieke relatieproblemen. Ook kregen de proefpersonen de opdracht hun huwelijk te beschrijven door te kiezen tussen verschillende woorden (bijvoorbeeld: goed of slecht, tevreden of ontevreden). Ten slotte namen de proefpersonen ook nog deel aan een experiment waarbij ze naar een scherm moesten kijken waarop een foto van hun echtgenoot regelmatig gedurende éénderde van een seconde (te kort om bewust waar te kunnen nemen) op het scherm verscheen en direct gevolgd werd door een positief woord (bijvoorbeeld: geweldig) of een negatief woord (bijvoorbeeld: vreselijk). De proefpersonen moesten door op één van twee knoppen te drukken aangeven of het woord dat ze zagen positief of negatief was. De onderzoekers maten vervolgens de reactietijd. “De foto van de echtgeno(o)t(e) maakt mensen afhankelijk van hun onbewuste kijk op die partner sneller of trager,” legt onderzoeker James McNulty uit. “Mensen die heel positieve gevoelens hebben omtrent hun partner geven heel snel aan dat woorden als ‘geweldig’ positief zijn, maar reageren trager als ze aan moeten geven dat woorden als ‘vreselijk’ negatief zijn.”

WIST U DAT…

…ons onderbuikgevoel ook bepaalt of we de evolutietheorie omarmen?

Nadat de proefpersonen het experiment en de vragenlijsten voltooid hadden, bleven de onderzoekers ze vier jaar lang in de gaten houden door elke zes maanden te informeren naar het huwelijk van de proefpersonen. Het levert opvallende resultaten op. Stellen die tijdens het experiment onbewust aangaven negatief tegenover hun partner te staan, waren vier jaar later het minst tevreden met hun huwelijk. De antwoorden die de proefpersonen aan het begin (bewust) op vragenlijsten hadden ingevuld, bleken niet te kunnen voorspellen hoe goed het huwelijk vier jaar later was.

“Wat deze resultaten suggereren is dat mensen een beetje meer aandacht moeten besteden aan hun onderbuikgevoel,” stelt McNulty. “Als ze opmerken dat dat onderbuikgevoel ze vertelt dat er een probleem is, dan kunnen ze er voordeel uithalen wanneer ze dat onderbuikgevoel verder verkennen.”

Bronmateriaal

"New FSU study says: Follow your gut down the aisle" - FSU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Marco Fedele (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd