Het Parijse klimaatakkoord kost een hoop geld, maar dat hebben we zo weer terugverdiend

Sterker nog: we houden er uiteindelijk misschien wel geld op over.

Dat voorspellen Amerikaanse onderzoekers in het blad The Lancet. Ze wijzen erop dat het naleven van het Parijse klimaatakkoord óók goed is voor de volksgezondheid en dat we zo flink kunnen besparen op gezondheidskosten. Mogelijk levert die besparing zelfs meer geld op dan het naleven van het Parijse klimaatakkoord kost.

Het akkoord
195 landen wereldwijd hebben hun handtekening gezet onder het Parijse klimaatakkoord dat naar verwachting rond 2020 handen en voeten gaat krijgen. In het klimaatakkoord hebben deze landen beloofd er alles aan te doen om de opwarming van de aarde tot 2 graden Celsius te beperken en zelfs hun best te zullen doen om de aarde niet meer dan 1,5 graad warmer te laten worden. Om die doelstelling te behalen, moeten landen wereldwijd hun uitstoot terugdringen. Dat vereist de nodige aanpassingen en die kosten vanzelfsprekend geld. Naar schatting zou met het implementeren van het Parijse klimaatakkoord tussen 2020 en 2050 zo’n 22,1 tot 41,6 biljoen dollar gemoeid zijn (als we de opwarming tot 2 graden Celsius willen beperken). En wanneer we willen proberen om de opwarming tot 1,5 graad Celsius te beperken, zou dat ons tussen de 39,7 en 56,1 biljoen dollar kosten. Het gaat dan respectievelijk om 0,5 tot 1% en 1-1,3% van het bruto wereldproduct (het bruto nationaal inkomen van alle landen wereldwijd samen).

Luchtvervuiling
In The Lancet berekenen de onderzoekers nu welke gevolgen het implementeren van het Parijse klimaatakkoord voor de volksgezondheid heeft. Ze concluderen dat het beperken van de uitstoot leidt tot minder luchtvervuiling en dat heeft weer grote gevolgen voor de volksgezondheid. Zo neemt de kans op COPD, longkanker en beroerte af. En daarmee dalen ook de kosten die deze en andere door luchtvervuiling (mede-)veroorzaakte aandoeningen met zich meebrengen.

Besparing
Wanneer de 2 graden Celsius-doelstelling gehaald wordt, schatten de onderzoekers dat er tussen de 93 en 101 miljoen sterftes voorkomen worden. Het zou een enorme besparing opleveren die 1,4 tot 2,5 keer groter is dan de kosten die het Parijse klimaatakkoord in dat scenario met zich meebrengt.

Niet elke regio profiteert echter even sterk van deze besparing, zo stellen de onderzoekers. Zo zal het aantal met luchtvervuiling samenhangende sterftes onder invloed van het Parijse klimaatakkoord met name sterk afnemen in India en China: twee landen met veel inwoners, waarvan bovendien een groot deel momenteel in vervuilde lucht leeft en werkt. In deze landen zal de besparing op de ziektekosten alleen al genoeg zijn om de kosten van het Parijse klimaatakkoord te compenseren. Anders is dat in de EU: ook daar zal bespaard worden op ziektekosten, maar dat alleen is niet genoeg om de kosten van het Parijse klimaatakkoord te compenseren. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, dat hoeft ook niet. Want het naleven van het klimaatakkoord kan op meerdere manieren geld opleveren. Bovendien is er in dit onderzoek alleen rekening gehouden met de ziektekosten die bespaard worden doordat de luchtvervuiling afneemt. Waarschijnlijk nemen echter ook ziekten die samenhangen met andere soorten vervuiling – denk aan watervervuiling bijvoorbeeld – af als we onze uitstoot gaan terugdringen. Kortom: de besparing kan nog wel eens veel groter zijn dan de onderzoekers in hun studie schetsen.

Tegelijkertijd blijven het natuurlijk voorspellingen. En die zijn net zo goed als de modellen waar ze op gebaseerd zijn. Bovendien is in dit stadium nog compleet onduidelijk hoe de afspraken in het klimaatakkoord werkelijkheid moeten worden: we weten nog niet welke maatregelen landen gaan nemen en hoe de kosten van die maatregelen verdeeld gaan worden. Als dat duidelijk is, kunnen de onderzoekers nauwkeuriger voorspellen welke impact de maatregelen en hun kosten op de volksgezondheid en de schatkist gaan hebben.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd